<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=388851158740742&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brug energitilskud som salgsværktøj
Artikler byggeriDK

 Vidste du, at du kan indgå samarbejde med forsyningsselskaberne om energitilskud til private boligejere, der energirenoverer? Samarbejdet giver dig ekstra salgskort på hånden i forhold til f.eks. fugeudskiftninger: Energitilskuddet gør nemlig, at boligejeren ud over de fremtidige energibesparelser også kan se frem til at få en del af renoveringsudgifterne dækket af forsyningsselskabet.

Forsyningsselskaberne i Danmark giver energitilskud til boligejere, der energirenoverer. Det kan du få glæde af i dit salgsarbejde, for ved at samarbejde med et forsyningsselskab om formidling af energitilskud sikrer du, at boligejeren ikke blot sparer fremtidige energiudgifter takket være dit renoveringsarbejde. Du gør det samtidig nemt for boligejeren at få tilbagebetalt en del af renoveringsudgifterne fra forsyningsselskabet. 

Hvad er energitilskud?

Muligheden for energitilskud skyldes, at forsyningsselskaberne i Danmark er underlagt politiske krav om at bidrage til reduktion af energiforbruget til f.eks. opvarmning, belysning, ventilation m.m. Det gør, at forsyningsselskaberne betaler et kontant tilskud til boligejere, som får foretaget forbedringer eller renoveringer til gavn for energiforbruget. Forsyningsselskabet kan nemlig selv bagefter indberette den opnåede energibesparelse til Energistyrelsen som led i sin egen opfyldelse af sparekravene.

Blandt de renoveringsindsatser, som udløser energitilskud, er f.eks. udskiftning af gamle fuger omkring vinduer og døre. Beregninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger viser i den sammenhæng, at boligejeren ved at få tætnet en typisk vinduesfals kan reducere sit energiforbrug til opvarmning med 10-20 kWh om året pr. m sprække ved en sprækketykkelse på 1 mm.

Sådan foregår ansøgning om energitilskud

Hvis du vil hjælpe boligejeren til at få energitilskud ved energirenoveringsopgaver, er det vigtigt, at du sørger for, at ansøgningen om energitilskud er forsyningsselskabet i hænde, før selve arbejdet går i gang. Ellers vil der ikke kunne udbetales tilskud.

Boligejeren kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen eller få det gjort af en udførende, som har en aftale med et forsyningsselskab om formidling af energitilskud. Tager du dig af selve ansøgningsprocessen for boligejeren, sparer du med denne ekstra lille service vedkommende for både tid og besvær.

Så snart aftalen om energitilskud er indgået, kan dit renoveringsarbejde gå i gang. Du skal løbende sørge for at dokumentere arbejdet via f.eks. fakturaer og regninger for materialeindkøb, for dokumentationen skal til slut sendes til forsyningsselskabet.

Når du er færdig med arbejdet, og forsyningsselskabet har modtaget al dokumentation, udbetales energitilskuddet til boligejeren. De præcise beløbssatser varierer fra forsyningsselskab til forsyningsselskab.

Professionelt samarbejde med forsyningsselskab

Dine muligheder for at indgå samarbejde med et forsyningsselskab om energitilskud afhænger ikke af, hvor i landet du bor, for du kan selv bestemme hvilket forsyningsselskab, du indleder samarbejde med.

Du kan se en komplet liste over forsyningsselskaber, som samarbejder med professionelle udførende, på Energisparesiden.dk.

www.energisparesiden.dk/erhverv/find-samarbejdspartner