<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Industri

VORES LIM BINDER DIN VERDEN SAMMEN

Hos Dana Lim er livsnerven vores lim og vores dna er et højt serviceniveau kombineret med vores knowhow og indsigt, både når vi producerer og sælger lim. Det fordrer stærke relationer og lysten til at bruge tiden ude hos vores kunder. Det kræver fremsyn, udsyn, udvikling og fleksibilitet.

Det er også i udsynet til omverdenen, at vi udvikler os og henter ny viden. Vores konsulenter er højtspecialiserede eksperter med stort branchekendskab. For Dana Lim er det en mærkesag hele tiden at dygtiggøre os og være opdateret på udviklingen og på ny teknologi.

Derfor lykkes vi også allerbedst, når viden og høj kundeservice går hånd i hånd. Når vi gennem dialog og sparring med kunden sætter vores unikke kompetencer i spil og skaber netop de løsninger, der optimerer. Og er det ikke et eksisterende produkt, så finder vi det eller udvikler det Sammen.


VI UDVIKLER LIMPRODUKTER OG SKRÆDDERSYER LØSNINGER TIL VORES KUNDER

Med vores mere end 300 års konsulenterfaring fra branchen udvikler vi mange produkter inden for vores fokusområder: Træ- og møbelindustrien, grafisk-, etikettering- og emballageindustrien og sandwich- og filterkonstruktioner.

Vi leverer ikke bare lim, men skræddersyede løsninger. Så kan dit behov ikke løses via den lange række af eksisterende produktportefølje, så udvikler vi et nyt produkt specielt til dig og din produktion. Vi leverer selvfølgelig selve produktet, men derudover rådgiver og sparrer vi gerne med dig, for at sikre størst mulig værdi for din virksomhed.

Industrilimcons

Industrilim til
Construction

Træ- og møbelindustrien er en stor del af Dana Lim og omvendt. Vi har et fælles ønske om at fremstille produkter, der både ser godt ud, er solide og holdbare i overflader og samlinger og altid med stort fokus på miljø og bæredygtighed.

Industrilimgraphic

Industrilim til
Graphic/Packaging

Der findes en næsten uendelig række lim og klæbestoffer til graphic og packaging processer, og det kan være svært at vælge det rigtige.

Industrilimassem

Industrilim til
Assembling

Ventilation, beton, isolering, køle-frysebokse, sandwich-konstruktioner, kunststofgræs, filtre, porte og døre… Og meget, meget mere.