<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brandsikre fuger på Nordens største hospitalsbyggeri
dana lim

Brandsikre fuger på Nordens største hospitalsbyggeri

NKS

Der var høje krav til brandsikkerheden i forbindelse med opførelsen af Nya Karolinska Solna uden for Stockholm. Med mere end 1000 liter Fire Guard MS 567 er patienter, sundhedspersonale og forskere sikret brandtætte fuger på Sveriges nye supersygehus.

 

Om få år vil prestigeprojektet Nya Karolinska Solna levere den mest avancerede sundhedspleje for alvorligt syge samt grundforskning, klinisk forskning og uddannelse. Der stilles derfor krav til leverandørerne til det svenske supersygehus – ikke mindst, hvad angår brandsikkerhed.

 

Bygningers brandsikkerhed inddeles i forskellige forretningsklasser. Her udgør sundhedsmiljøer forretningsklasse 5, som dækker områder, hvor der er mennesker til stede med begrænset eller ingen mulighed for at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

 

Dana Lim har leveret mere end 1000 liter brandfugemasse til det omfattende hospitalsbyggeri. Fire Guard MS 567 opfylder som minimum brandklasse EI30 ved fugerne mellem stål og beton, og op til EI120 ved fugerne mellem to elementer af letbeton samt ved gipsplader på stålbjælkerne.

 

- Når du vælger en brandfugemasse, er det afgørende, at den har den rette funktion og kan bestå brandsikkerheds- og miljøkravene. Derfor indsender vi de valgte materialer til hovedentreprenøren, Skanska, som har til ansvar at godkende, hvorvidt materialerne opfylder de høje krav, siger Andreas Franzen fra Fog & Bygg.

 

Normalt kræves der en ekstra tætning af mineraluld udover selve brandfugemassen for at opfylde brandsikkerhedskravene. Fire Guard MS 567 er imidlertid så brandsikker, at der ikke påkræves ekstra materiale udover PE-materialet – alt i alt en egenskab, der giver besparelser for hovedentreprenøren. Der er ligeledes tidsbesparelser at hente for håndværkerne, da de hermed kan springe en arbejdsgang over.

 

- Med Fire Guard MS 567 var vi i stand til at arbejde hurtigere, da det krævede færre ressourcer at gøre fugerne tætte og brandsikre. Det var derfor både tids- og omkostningsbesparende for byggeriet, afslutter Andreas Franzen.