<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lims Miljøpolitik
dana lim

Miljø- og klimastrategi


Et øget fokus på en bæredygtig forretning og fremstilling er helt i tråd med virksomhedens værdigrundlag. I Dana Lim er vi bevidste om vores medansvar for hvordan vi forvalter klodens fælles ressourcer og for hvordan vores produkter påvirker mennesker og miljø. Vi ønsker at vores tiltag gør en reel forskel for miljø- og klimaet.


Som markedsledende producent af lim, spartel og fugemasser i Norden tror vi på, at vi har en forpligtigelse til at gå forrest, når det gælder klima og miljø.


Med udgangspunkt i FN’s 17 bæredygtighedsmål  har vi valgt at bidrage på følgende udvalgte 3 fokusområder.


1. Vi arbejder med at reducere vores CO2-aftryk


Vi forpligter os til konkrete mål om CO2-reduktioner. Gennem Science Based Target’s SMV-indgang har vi valgt at tilslutte os det ambitiøse CO2-reduktionsmål på 46% i 2030 ift. basisåret 2019. Reduktionen skal ske løbende og jævnt frem mod 2030, hvilket betyder cirka 4% hvert år. 


Reduktionen gælder vores direkte og indirekte klimaaftryk fra virksomhedens drift. Nedenstående viser vores udvikling, tabellen bliver opdateret når tallene for 2022 bliver frigivet ultimo 2023.  1.1 Den overordnede plan

- Skift fra naturgas til fjernvarme. Dette vil være muligt for os inden for de næste 2-3 år. ( scope 1)
- Skift fra dieseldrevne biler til elbiler for alle firmabiler. ( scope 1)
- Gennemføre tiltag, der reducerer vores elforbrug. ( scope 2)

 

1.2 På kort sigt er/vil følgende tiltag blive implementeret.

- Reduktion af varme i kontorer til max. 20°C og max. 18°C på produktions- og lagerpladser. 
- Fjernbetjening til 6 af de største porte på lagre til opbevaring af råvarer og slutprodukter for at reducere åben porttid og varmetab, når gaffeltrucks kører igennem.
- Separat dør for personer til fods, der kommer ind og ud af lagrene for at reducere åben gate-tid og varmetab.
- Reduktion af varmt vand til opløsning af stivelse brugt som bindemiddel (ca. 30% varmt vand erstattes med koldt vand). 
- Reduktion af blandetid pr. batch med 15 minutter (ca. 10%), hvilket reducerer elforbruget.
- Nye kontorfaciliteter til medarbejdere i fabriksledelse opvarmet af recirkulationsanlæg med varmepumpe.
- Et nyt anlæg til påfyldning af produkter i patroner erstatter 2 ældre anlæg.
- Dialog med udvalgte råvareleverandører om muligheden for specifikke data fremfor generiske data ift. fremstilling og transport af vores råvarer og emballager. Målet er et mere validt og realistisk billede af de enkelte råvarers CO2-bidrag. Det vil desuden medvirke til at klima-fokus skubbes ud i forsyningskæderne. På den helt lange bane skal CO2-data anvendes som grundlag for valg af de mindst klimabelastende råvarer. (scope 3)
- Plastemballage vil være eller skiftes fra ny PP-plast til minimum 50 % genanvendt (PCR) PP-plast. Første trin var alle spande (95 % opnået) - næste trin er flasker til vandbaserede klæbemidler og poser til sprøjtbare letvægtsfyldstoffer. (scope 3)

 


2. Vi leverer produkter, der bidrager til bæredygtigt byggeri samt et sundt arbejdsmiljø og indeklima


En meget stor del af vores produkter formuleres, så de lever op til de skrappe kriteriekrav i diverse nordiske miljø- og bæredygtighedsordninger og nationale strategier indenfor byggeri.

Således undgås kemiske stoffer, der kan være problematiske for sundhed, miljø og indeklima samt reducere muligheden for genanvendelse eller genbrug af limede/tætnede dele i byggeriet.

Desuden sikres en høj grad af dokumentation gennem forsyningskæden - fra stofdata til branche EPD’er.3. Vi udvikler produkter til bæredygtige og innovative løsninger i samarbejde med vores kunder


Dana Lim støtter op om bæredygtige og innovative løsninger hos vores kunder gennem rådgivning og sparring med udgangspunkt i kundernes konkrete behov og ønsker.

Vi samarbejder i disse år med vores industrikunder om mange individuelle projekter, der tager afsæt i den cirkulære tankegang om bedre udnyttelse af ressourcer,

lang levetid, reparation og genanvendelse.