<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lims Miljøpolitik
dana lim

Miljø- og klimastrategi


Et øget fokus på en bæredygtig forretning og fremstilling er helt i tråd med virksomhedens værdigrundlag. I Dana Lim er vi bevidste om vores medansvar for hvordan vi forvalter klodens fælles ressourcer og for hvordan vores produkter påvirker mennesker og miljø.


Som markedsledende producent af lim, spartel og fugemasser i Norden tror vi på, at vi har en forpligtigelse til at gå forrest, når det gælder klima og miljø.


Med udgangspunkt i FN’s 17 bæredygtighedsmål ønsker vi derfor at bidrage på følgende udvalgte fokusområder:


Konkret vil vores indsats være målrettet 3 områder - som understøttes af konkrete miljø- og klimamål og tiltag.

1. Vi arbejder med at reducere vores CO2-aftryk


Vi forpligter sig til konkrete mål om CO2-reduktioner hos os selv. Gennem Science Based Target’s SMV-indgang har Dana Lim valgt at tilslutte os det ambitiøse CO2-reduktionsmål på 46% i 2030 ift. basisåret 2019.


Reduktionen gælder vores direkte og indirekte klimaaftryk fra virksomhedens drift (Scope 1 og 2). Klimamål og en årlig opgørelse over CO2-udledninger offentliggøres på vores hjemmeside.


Vi starter dialog med udvalgte råvareleverandører om muligheden for specifikke data fremfor generiske data ift. fremstilling og transport af vores råvarer og emballager (scope 3). Målet er et mere validt og realistisk billede af de enkelte råvarers CO2-bidrag.


Dialogen vil desuden medvirke til at klima-fokus skubbes ud i forsyningskæderne. På den helt lange bane kan CO2-data anvendes som grundlag for valg af de mindst klimabelastende råvarer.


Gennem Science Based Targets (SBT) har vi forpligtet os til at måle vores scope 3 emissioner og reducere udledningerne relativt.

2. Vi leverer produkter, der bidrager til bæredygtigt byggeri samt et sundt arbejdsmiljø og indeklima


En meget stor del af vores produkter formuleres, så de lever op til de skrappe kriteriekrav i diverse nordiske miljø- og bæredygtighedsordninger og nationale strategier indenfor byggeri.

Således undgås kemiske stoffer, der kan være problematiske for sundhed, miljø og indeklima samt reducere muligheden for genanvendelse eller genbrug af limede/tætnede dele i byggeriet.

Desuden sikres en høj grad af dokumentation gennem forsyningskæden - fra stofdata til branche EPD’er.3. Vi udvikler produkter til bæredygtige og innovative løsninger i samarbejde med vores kunder


Dana Lim støtter op om bæredygtige og innovative løsninger hos vores kunder gennem rådgivning og sparring med udgangspunkt i kundernes konkrete behov og ønsker.

Vi samarbejder i disse år med vores industrikunder om mange individuelle projekter, der tager afsæt i den cirkulære tankegang om bedre udnyttelse af ressourcer,

lang levetid, reparation og genanvendelse.