<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim som arbejdsplads
Dana lim som arbejdspaldsDK

Dana Lim som arbejdsplads

Hos Dana Lim står mennesket i centrum. Siden grundlæggelsen i 1929 har vi haft fokus på at være en virksomhed med en sund kultur, hvor medarbejdere og kolleger trives, har tillid til hinanden og kan være stolte af deres arbejdsplads.

Alle ansatte i Dana Lim, uanset køn, race, hudfarve, national/social/etnisk oprindelse, religion, tro, politisk anskuelse, handicap, alder og seksuel orientering, er lige vigtige. Vi tolererer ingen former for forskelsbehandling.

Vi er nemlig ikke i tvivl om, at stolte, glade og engagerede medarbejdere er grundstenen i vores succes.

Derfor er vi ekstra glade for i 2018 og 2019 at blive blåstemplet som en god arbejdsplads med certificeringen ”Great Place to Work”.

Det er det internationale konsulenthus, Great Place to Work, der står bag certificeringsordningen. Op til selve certificeringen har vi gennemgået et certificeringsprogram, hvor medarbejderne evaluerer arbejdspladsen på en række forskellige parametre som for eksempel troværdighed, respekt og stolthed.

Med programmet indgår vi i et treårigt forløb, hvor der løbende udføres nye målinger. Dermed bliver Dana Lim evalueret over tid, og det sikrer, at vi bliver ved med at udvikle os og at medarbejdere forbliver tilfredse.
 

  

   

Om Great Place to Work® Danmarks Bedste Arbejdsplads®
 

Great Place to Work® er et internationalt certificeringsprogram, der har eksisteret i Danmark siden 2001, og hvert år kårer de Danmarks bedste arbejdspladser blandt de certificerede virksomheder. Kåringen sker med udgangspunkt i undersøgelser af medarbejdertrivsel og arbejdskultur. Undersøgelserne måler på parametre som troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab.

Se certifikatet for 2019 her

Se certifikatet for 2018 her