<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim gør sig klar: Nye klimakrav i bygningsreglementet fra januar 2023
dana lim

Dana Lim gør sig klar: Nye klimakrav i bygningsreglementet fra januar 2023

Fra den 1. januar 2023 indføres der nye krav i Bygningsreglementet om klimaberegning på alt nybyggeri samt CO2-grænseværdi for nybyggeri over 1000 m2.

Hos Dana Lim er vi naturligvis i fuld gang med at udarbejde det nødvendige materiale for at kunne hjælpe vores kunder til at imødekomme de nye krav.

 

For at en bygherre kan opfylde de nye klimakrav kræves der miljøvaredeklarationer (såkaldte EPD’er) for alle de byggematerialer, der anvendes i byggeriet. Målet er at have branchedeklarationer tilgængelige på vores hjemmeside på alle relevante produkter inden årsskiftet.

 

Bygningsreglementet fremhæver produkter til større flader i et byggeri, og vores fokus ligger derfor i første omgang på spartelmasser, vævlime, gulvlime o.l.

 

Produkter, der blot udgør en lille del af et byggeri som f.eks. fugemasser, er undtaget fra Bygningsreglementets beregningskrav. Ikke desto mindre har vi hos Dana Lim et mål om også at lave EPD’er for denne produkttype – fordi vi ønsker vi at understøtte vores kunder med lettilgængelige og opdaterede klimadata.

Dana Lim EPD