<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> certs
dana lim

Vi arbejder for en grønnere fremtid

Hos Dana Lim arbejder vi løbende for at mindske vores miljømæssige aftryk. Vi føjer kontinuerligt nye grønne produkter til vores miljømærkede og phtalat- og tinfrie produktprogram. Vores enkle organisation gør desuden, at vi altid kan reagere hurtigt og tilpasse os nye miljøkrav og behov i markedet.


Som markedsledende producent i Danmark og førende i Skandinavien tror vi på, at vi har en forpligtelse til at gå forrest og vise vejen frem. Derfor søger vi generelt at hjælpe udviklingen i en bæredygtig retning via både produktudvikling og løbende dialog med markedet. Det gavner ikke kun miljøets langsigtede udvikling, men også slutbrugernes indeklima og de udførendes arbejdsmiljø nu og her.


Dana Lim tilbyder derfor bl.a. produkter, som er Svanemærket.

 • A-mærket

  Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening af producenter, importører og forhandlere af hobbymaterialer i Danmark. De har udarbejdet en række krav til produkterne, der rækker udover de lovmæssige krav. Formålet er at de produkter der sælges som hobbymaterialer, ikke unødigt skal påvirke børn og unges sundhed og trivsel samt miljøet generelt.

   

  A-mærket betyder at produktet overholder de strenge sikkerhedskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har stillet.

   

  Læs mere om A-mærket her 

 • BREEAM

  BREEAM er en forkortelse af Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er oprindelig en britisk miljøcertificeringsmodel for byggeprojekter. Modellen anvendes i dag i mere en 70 lande. BREEAM er byggebranchens eget værktøj til at måle miljøpræstation.

   

  Formålet er at motivere til bæredygtigt design og byggeri gennem hele byggefasen - fra projektering til overlevering af byggeriet.

   

  For kemiske byggeprodukter som lim, spartel, fugemasse og skum stilles krav om at udvalgte, problematiske stoffer ikke må indgå og at der er foretaget en måling/analyse der dokumenterer at produktets emission til indeklimaet overholder fastsatte grænser.

  Læs mere om BREEAM her

   

  Nedenstående produkter kan indgå i BREEAM byggeri, produkterne i sig selv er ikke BREEAM godkendte.

 • DGNB

  Vi har flere produkter, som kan anvendes/indgå i DGNB byggerier. De er inddelt efter indikator.

   

  Indikator 3       Støvbinder og betonforsegling

  Indikator 4       Tapetlim, vævlim og rulleklæber

  Indikator 8       Grunder, spartelmasse, lim og klæbere

  Indikator 11     Montagelim

  Indikator 12     Fugemasse og limfuge, indendørs

  Indikator 13     Klæbere, lime og fugemasser til facade, vinduer og døre

  Indikator 25     Bitumenprodukter

  Indikator 38     Montageskum

  Indikator 42     Kemiske produkter til brandsikring af bygning

  Indikator 44     Byggematerialer af plast         

  Indikator 46     PU-klæber og lim        

   

  Du kan læse mere om certificeringen her.

 • Emicode

  EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

   

  Man kan på basis af en emissionstestrapport udstedt af et akkrediteret laboratorie ansøge om licens til at bruge EMICODE mærket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

   

  Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

  Læs mere om Emicode her

 • EPD

  En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

   

  Vi benytter branche-EPD'er fra den europæiske brancheforening FEICA også på vores fugemasser trods de er undtaget fra Bygningsreglementets beregningskrav. Læs mere om bestemmelserne her.

   

  Nedenfor findes de produkter som vi har udarbejdet EPD på.

 • Fødevare

  Produkter der kan anvendes i fødevareindustrien.

   

  Regulative EC No. 1935/2004 er EU fællesregler for produkter, der kan anvendes i fødevareindustrien.


  FDA er den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed (Food and Drug Administration). Læs mere her.

 • M1
  M1 står for lave emissioner.
  Klassificeringen opdeler byggematerialer i tre kategorier, hvoraf M1 er den bedste. M1-etiketten fortæller, at produktet er blevet testet i et uafhængigt og upartisk laboratorium, og det har opfyldt de angivne kriterier i en alder af 4 uger.

  M1 er et finsk indeklimasystem, der håndteres af Building Information Foundation RTS sr. Der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

  Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor M1 er den bedste karakter ud af de tre.

   

  Du kan læse mere om M1 her.
 • Produkter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

  Nedenstående produkter er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

   

  Produkter er i sig selv ikke svanemærket, men opfylder kravene for at indgå i Svanemærket byggeri.

   

  Klik her for at se produkterne.

 • Svanemærket

  Nordens officielle milljømærke

  Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden og blandt verdens skrappeste miljøcertificeringer. Både fordi det stiller skrappe absolutte krav, og fordi mærket bygger på en livscyklusvurdering og et helhedsperspektiv. Netop helhedsperspektivet er fundamentet for Svanemærket – og det der adskiller et officielt miljømærke fra mange andre mærker.

   

  Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser Svanemærket på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø, klima og jordens ressourcer.

   

  Svanemærket står for:

  - Skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus

  - Skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljø og sundhed

  - Løbende stramning af krav – for at skabe bæredygtig udvikling

  - Certificering og kontrol – for at skabe tillid og tryghed

   

  Læs mere om Svanemærket på svanemærket.dk

   

   

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk