<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Miljø Reach
dana lim

Reach

Dana Lim A/S er downstream user i REACH sammenhæng og har således ikke selv registreringsforpligtelser. Vi anvender ikke stoffer, der er omfattet af godkendelse og begrænsning til vores anvendelse.

Vores sikkerhedsdatablade udarbejdes efter gældende EU regler iht. REACH, CLP, BPR m.m. og vi følger den lovgivningsmæssige udvikling gennem vores nationale og europæiske brancheforeninger.


For mere information om Dana Lim’s arbejde med REACH og CLP se nedenstående Statement.

 

Generelle eller produktspecifikke oplysninger om REACH og CLP kan fås ved henvendelse til Miljøchef Dorthe Christensen, tlf. +45 20410064 eller dc@danalim.dk.