<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim Prisen satte skub i stort dansk COVID19-forskningsprojekt
dana lim

 

Billede 1

Dana Lim Prisen satte skub i stort dansk COVID19-forskningsprojekt

Onsdag d. 11. marts 2020 lukkede Danmark ned grundet corona-pandemien. På det tidspunkt var der meget begrænset viden om sygdommen og behandlingsmetoder. Derfor søsatte den danske overlæge og professor Thomas Benfield fra Amager og Hvidovre Hospital et forskningsprojekt, der havde til hensigt at undersøge forskellige behandlingsformer. ”Sådanne forskningsprojekter kræver stor kapital, men den største udfordring er altid at få den tidlige funding, der kan give projektet ben at gå på.” udtaler Thomas Benfield, der anser Dana Lim prisen og de tildelte 500.000 kroner, som helt essentiel for projektets etablering.


For at kunne hjælpe COVID19-patienter sikkert gennem deres sygdomsforløb, ville overlæge og professor Thomas Benfield sammen med sin forskningsgruppe CREDID undersøge
effekten af forebyggende behandling med eksisterende lægepræperater. Projektet startede for alvor op i maj 2020, da der var blevet doneret nok penge til at sætte gang i undersøgelserne.

Mange forskningsprojekter strander dog inden de overhovedet er kommet i gang, da mange fonde afventer hinandens aktiviteter. Derfor er den indledende økonomiske støtte altid en stor udfordring for forskningsprojekter. Heldigvis fik Thomas tidligt i forløbet overrakt Dana Lim prisen og 500.000 kroner, der uddeles af Kai Hansen Fonden, der ejer Dana Lim. Det var en vigtig donation i forhold til at løbe projektet i gang.

- Det er utroligt svært, men også rigtig vigtigt at få kapital ind i starten, så man kan vise omverdenen, at der er en god tro på projektet. Så selvom budgettet lå på mellem 5-10 millioner, så var Dana Lim prisen og de 500.000 kroner alfa og omega for etableringen af vores COVID19-forskningsprojekt, udtaler Thomas Benfield.

Eksisterende medicin skulle mindske antallet af indlæggelser

For at kunne skaffe et stort og validt datagrundlag til projektet samarbejdede Thomas og CREDID med andre hospitaler rundt om i landet. Medicinen, der blev testet, anvendes i dag til samme typer af sygdomme, hvorfor der var en tro på, at det kunne hindre COVID19-patienter i at blive alvorligt syge.

- Vi undersøgte, om det er muligt at behandle patienter, der er testet positive for COVID19 med eksisterende medicin mhp. at undgå indlæggelser. Vi undersøgte blandt andet plasma, der anvendes til behandling af influenza og andre vira, da der var et solidt teoretisk grundlag for, at det ville virke. Behandlingerne af forsøgspersonerne var ufarlige, da vi vidste, der ikke fandtes bivirkninger ved de udvalgte medicintyper, siger Thomas Benfield og afrunder:

- Med et stort datagrundlag fra hele landet kunne vi i marts 2021 afskrive, at de testede behandlingsmetoder gjorde et positivt udslag i behandlingen af COVID19-patienter. Selvom vi gennem forskningsprojektet ikke fandt en behandlingsmetode, så er resultaterne bestemt brugbare, da man derved kan udelukke medicin, der potentielt kunne have virket.

Dana Lim Prisen er målrettet videnskabelig forskning, der fremmer det danske erhvervsliv eller samfund. Prisen betragtes i forskerkredse som en eftertragtet anerkendelse, og den har siden den første uddeling i 1955 været tildelt et stort antal forskelligartede forskningsprojekter.