<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim til FEICA-konference om fremtidens produkter
dana lim

Dana Lim til FEICA-konference om fremtidens produkter

 

Dana Lim vil blive ved med at være frontløber og skabe fremtidens produkter inden for lim, fuge- og spartelmasser. Så da FEICA, den europæiske brancheforening for lim og fugemasseproducenter, holdt konference i midten af september var Dana Lim som sædvanlig en af deltagerne.


Dette års FEICA-konference havde fokus på grøn omstilling, genanvendelighed og cirkulær økonomi.

 

- Vi forventer store forandringer i forbrugsmønstre, mærkningsordninger og lovgivning, og der er stort pres på, at sætte fuld turbo på disse processer.  Den kommende lovgivning fra EU's side har et særligt fokus på cirkulær økonomi og genanvendelighed. Her spiller lim en ikke uvæsentlig rolle. Lim kan forlænge levetiden på produkter, der elles er gået i stykker. I stedet for at smide ud, kan man lime sammen. Spildprodukter, som spåner fra træindustrien, laves til spånplader ved hjælp af lim. Det samme gælder faldunderlag til legepladser, der limes sammen af granulerede bildæk. Dermed gør man spildprodukter til noget anvendeligt ved hjælp af lim, fortæller Erik Andersen, Laboratoriechef hos Dana Lim og fortsætter:

 

- Man er faktisk langt fremme med forskellige løsningsforslag inden for den grønne opstilling på lim, fuge og spartel-området. Allerede nu tænker man i at erstatte de råvarer, der kommer fra olieindustrien med biologiske alternativer fra for eksempel dyrkning alger. Man ønsker ikke at bruge råvare, som begrænser fødevareproduktionen. Det er en udvikling, vi følger nøje, og som vi hos Dana Lim ser som en mulighed i fremtiden.

 

FEICA repræsenterer lim og fugemasseindustrien på europæisk plan, og arbejder med alle relevante interessenter for at skabe de bedst mulige betingelser for industrien og dens fremtid