mobile tree menu

Håndværkerfradraget lever endnu

Kort før jul faldt håndværkerfradraget på plads, da regeringen efter et politisk flertal i Folketinget blev enige om at genindføre det i slutningen af 2017. Det betyder større ordrebøger og gang i forretningen.

 

Hen over efteråret herskede der usikkerhed om, hvorvidt håndværkerfradraget skulle leve videre i 2018 eller ændres.

 

Men da finanslovsaftalen for 2018 faldt på plads lige kort før jul, blev håndværkerfradraget ikke alene videreført et enkelt år, den blev også gjort permanent. Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at videreføre fradraget for at ”lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde”.

 

Håndværkerfradraget giver privatkunder økonomiske fordele ved blandt andet reparationer og vedligeholdelse af boligen – og det er nemt og ligetil at indberette det hos SKAT.

 

  • -Der er ingen tvivl om, at ordning er en gevinst for byggeriet, for den holder hånden under mange jobs og lærepladser i byggebranchen, siger Lars Christensen, CEO i Dana Lim.

 

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget eller formaliseret, men ifølge SKAT vil det efter planen ske i sidste del af februar 2018 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018.

Læs mere på SKATS hjemmeside om, hvordan du indberetter håndværkerfradraget:

 

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

 

Salg af ydelser med håndværkerfradrag (virksomhed)