<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Høje DGNB-ambitioner på omfattende PFA-renovering
dana lim

Høje DGNB-ambitioner på omfattende PFA-renoveringEtape 1 af den 28.000 kvadratmeter store PFA-renovering, der samlet set løber op i over en kvart mia. kr., er nu afsluttet. Ambitionen er en DGNB-sølvcertificering, og det stiller høje krav til leverandørerne om effektiv dokumentation af de anvendte løsninger. Derfor har CF XL Byg fra starten haft en tæt dialog med Dana Lim om fuge- og brandløsningerne.

Med en entreprisesum på 270 mio. kr. udgør moderniseringen af PFA-bygningen i Københavns Nordhavn et af landets største igangværende renoveringsprojekter. I alt 28.000 kvadratmeter er omfattet af arbejdet, og den første af de to etaper er netop afsluttet.

Projektet omfatter ikke blot udskiftning af omkring 2.000 vinduer og 4.000 kvadratmeter tag, men også anlæg af blandt andet en ny sportshal, forbindelsesbroer mellem bygningerne, et nyt auditorium, tagterrasser samt 3.000 kvadratmeter ny alu-facade. Derudover bliver bygningerne totalrenoveret indvendigt med fokus på at få skabt et mere åbent og samtidig råt, industrielt look.

Endelig skal også Bjørn Nørgaards iøjefaldende fire skulpturer Tumlingerne flyttes fra placeringen ud mod S-togsbanen til en placering ud mod den kommende metrostation.

Pointgivende materialer giver større fleksibilitet

Renoveringen udføres af hovedentreprenør Adserballe & Knudsen for PFA Pension A/S i samarbejde med blandt andre Sweco, Årstiderne Arkitekter og Oluf Jørgensen, og hele renoveringen ventes færdig mod årets slutning. Til den tid er det ambitionen at opnå en DGNB-sølvcertificering.
 
De grønne ambitioner stiller høje krav til leverandørerne. Martin Aarslew-Jensen, der er ekstern sælger hos XL Byg CF i Køge, som er blandt de primære leverandører til det omfattende projekt, fortæller:
 
- Certificeringssystemet er sådan skruet sammen, at jo flere point du opnår via byggematerialerne, jo færre behøver du at hente andre steder i projektet. Med andre ord opnår du en større fleksibilitet og en nemmere proces, når du fra starten vælger de pointgivende, grønne materialer.
 
Han fremhæver i den forbindelse samarbejdet med Dana Lim om fuge- og brandløsningerne, der blandt andet omfatter indendørs brandfugen Fire Guard MS 567. Her har parterne fra starten samarbejdet tæt om at skaffe alle nødvendige godkendelser samt support på stedet fra Dana Lims egne teknikere. https://www.danalim.dk/produktkatalog/byggeri/brandprodukter/fire-guard-ms-567/
 
Vidste du, at du med løsninger fra Dana Lim kan skaffe over en tredjedel af de nødvendige point til Svanemærket byggeri? Læs mere her: https://www.danalim.dk/Saadan-skaffer-du-point-til-Svanemaerket-byggeri
 
Dokumentation gjort nemt fra starten

- Når du skal have point for byggematerialerne fx i et DGNB-byggeri, kan det være et særdeles omfattende dokumentationsarbejde. Derfor hjælper vi også gerne med at få informationerne helt på plads, forklarer Ronnie Bendtsen, der er teknisk konsulent hos Dana Lim.
 
Det handler blandt andet om at sikre, at de anvendte produkter bliver registreret korrekt, og at sporbarheden sikres, så man også i fremtiden har overblik over, hvilke indholdsstoffer og delelementer byggeriet består af. Ronnie Bendtsen fortsætter:
 
- Derudover stiller et projekt som dette, der ligger lige ud til kysten, helt særlige krav i forhold til produkternes holdbarhed over for fugt, salt og vind. Vi har derfor også haft vores egne teknikere ude på byggepladsen, så vi har kunnet sikre, at de rette løsninger blev anvendt korrekt på de forskellige opgaver.
 
Effektiv byggepladslogistik

XL Byg CF har for at reducere spildtid og lette håndværkernes arbejde på byggepladsen opstillet en 12-fods container med forbrugsvarer, der fungerer som mobilt lager med løbende opfyldning.
 
- Containeren gør, at både håndværkerne og vi har mindre kørsel frem og tilbage til byggepladsen, og man undgår driftsstop på grund af materialemangel. Det er samtidig en fleksibel løsning, og vi tilpasser løbende sortimentet, så det matcher de aktuelle opgaver, uanset om det er brandfugning eller vinduesudskiftning. Her er det også en fordel, at en leverandør som Dana Lim selv har fabrik og lager i Køge, så vi hurtigt kan levere også i store mængder, slutter Martin Aarslew-Jensen.