<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> På hjemmebane med social ansvarlighed
dana lim

På hjemmebane med social ansvarlighed

Dana Lim udbygger som den første virksomhed i HB Køges sponsorkreds vores engagement i 1. divisionsfodboldklubben. Det sker som en socialt ansvarlig partnerskabsaftale med fokus på lokalområdet – helt i tråd med vores tradition for at engagere os socialt i vores hjemby Køge.

 

 

En ny partnerskabsaftale mellem Dana Lim og 1. divisionsfodboldklubben HB Køge skal bl.a. resultere i lokalt forankrede sociale aktiviteter. Konkret skal det nye partnerkoncept være med til at gøre det muligt for HB Køge at udbygge sit arbejde med børn, unge, seniorer og socialt udsatte borgere uden for klubbens traditionelle fodboldaktiviteter.

 

- Det nye tiltag ligger helt i tråd med vores tradition for at engagere os ivores hjemby. Social ansvarlighed – herunder ikke mindst lokalt funderet velgørenhed – har således altid udgjort en vigtig hjørnesten hos os. Og selv om Dana Lim er en organisation, der opererer internationalt, er vi dybt forankret i Køge. Derfor er det kun naturligt, at vi gerne vil give noget tilbage til vores lokalområde, siger adm. direktør Lars Christensen og fortsætter:

 

- Som mangeårig sponsor for HB Køge var det oplagt at udvide vores engagement til at omfatte støtte til de sundheds-, integrations- og fællesskabsfremmende aktiviteter, som klubben bl.a. sætter fokus på med det nye partnerskab.

 

Sundhed og integration
Dana Lim og HB Køges sponsorsamarbejde går mange år tilbage, men den nye, sociale partnerskabsaftale går flere skridt videre. Den knytter således Dana Lim og HB Køge sammen i en række nye initiativer inden for sundhed, integration og andre aktiviteter, som fremmer fællesskab og inklusion. Fællesnævneren er fysiske aktiviteter som leg og idræt. I det nye samarbejde lægger Dana Lim og HB Køge desuden vægt på også at nå børn og unge, som ikke i forvejen har en tilknytning til idræts- og klublivet. Det kan være pga. handicap, en opvækst under mindre privilegerede vilkår, eller simpelt hen fordi de har fravalgt traditionelle foreningsaktiviteter.

 

- Leg og idræt skaber fællesskab og glæde og fremmer en lang række gode egenskaber, især hos børn og unge. Fysisk aktivitet styrker indlæringsevnen, udvikler sociale egenskaber og løfter generelt livskvaliteten. HB Køges engagerede ledere og medlemmer har vist, at de har evnen og viljen til at arbejde med andet og mere end traditionelle idrætsklubaktiviteter, og Dana Lim vil gerne give dem bedre mulighed for at løfte de ambitioner til et nyt niveau, siger HB Køges adm. direktør Per Rud.

 

Ny handicapidrætsdag
Hos HB Køge lægger Per Rud vægt på, at partnerskabsaftalen med Dana Lim giver klubben mulighed for at brede sine aktiviteter mere ud.

 

- Vi er super glade og stolte over, at Dana Lim bakker op om vores ønske om at tage endnu større socialt ansvar. Med dette nye og udvidede samarbejde ønsker Dana Lim og HB Køge at skabe endnu mere værdi for kommunens borgere, forklarer han.

 

Et konkret resultat af det nye partnerskab bliver etableringen af handicapidrætsdagen Dana Lim Games, som er en motionsdag for lokalområdets handicappede. Desuden planlægger HB Køge bl.a. at etablere aktiviteter for seniorborgere samt styrke sine integrationsfremmende aktiviteter. Her er det i forvejen lykkedes at aktivere og engagere drenge fra Køges belastede boligområder, som nu har startet deres eget Serie 6-fodboldhold.