<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Takt og tone for trælim
dana lim

Takt og tone for trælim

Vil du opnå flotte og holdbare resultater med din trælim, er der meget at tage højde for.  Vi guider dig til det rigtige produktvalg og gennem den korrekte udførelse, så du kan få succes med trælimningen.  

 

 

 

Hvis du vil godt i mål med trælimningen, er det en god ide at prioritere både forbehandlingen, påføringen og efterbehandlingen. Også det rette produktvalg er alfa og omega, og skal du lime træ sammen med træ, er PVAc lim den mest udbredte løsning.

 

Når du vælger din trælim, bør du samtidig være opmærksom på, om den skal anvendes inde eller ude, samt hvorvidt omgivelserne er enten tørre eller fugtige. Limens evne til at tåle fugt opdeles i fugtbestandighedsklasserne D1, D2, D3 og D4, og jo højere tal limen har, jo mere fugt kan den tåle.

 

Find produktet til din opgave
Skal du f.eks. lime en træhylde sammen til indendørs opbevaring i tørre og beskyttede omgivelser såsom soveværelset eller stuen, vil Trælim D2 Inde 490 være velegnet til opgaven. Består den indendørs opgave derimod af f.eks. trælimninger til badeværelset eller køkkenbordspladen, vil fugteksponeringen være højere. I så fald er Trælim D3 Ude 430 et oplagt valg, og det samme gør sig gældende, hvis omgivelserne er tørre, beskyttede og uden døre, såsom under halvtaget i en carport.

 

En brugbar løsning til udendørs trælimning i fugtige omgivelser, som f.eks. limning af havemøbler, er Trælim D3 Ude 430 tilsat DANAFIX hærder 921. Du kan også anvende Trælim PU Lys 421 eller Trælim PU Mørk 422, der har den højeste fugtbestandighedsklasse D4. Skal du lime om vinteren, kan du med fordel bruge speciallimen Trælim Vinter 465, som også kan opbevares i minusgrader. Men husk at denne lim udelukkende er velegnet til indendørs brug. 

 

Kom godt fra start
Med den rigtige forbehandling og fremgangsmåde opnår du en løsning, hvor limningen så at sige er stærkere end træet, hvilket er det optimale resultat. Du kommer godt fra start ved at sammenlægge emnerne, der skal limes, så du dermed får undersøgt, om træet er plant og passer sammen. Skævheder reducerer nemlig limens styrke.

 

Husk også at træet skal være nyforarbejdet. Især olieholdigt træ såsom mahogni danner en beskyttende oliefilm på overfladen, som bør fjernes via eks. slibning, inden du limer.  Hvorvidt det er nødvendigt, kan en hurtig test afgøre: Påfør en dråbe vand på den overflade, der skal limes. Trænger dråben ikke ind, er træet ikke limbart, og i så fald er det en god idé at slibe overfladerne, inden du limer dem. Da træet udvider sig, når det bliver mere fugtigt, og krymper når det tørrer, er det vigtigt, at det har den rigtige fugtighed. Ellers risikerer du, at der opstår spændinger, ligesom træet kan revne ved limfugen.

 

Få styr på påføringen
Du kan påføre trælimen på den ene eller begge fladerne, der skal sættes sammen. Normalt er det tilstrækkeligt at påføre limen på den ene flade, men er der tale om en kompliceret opgave, kan du have brug for mere tid at arbejde med. Ved at påføre lim på begge sider, forlænger du åbentiden væsentligt.   

 

Den rette mængde lim har betydning for resultatet, og her er det vigtigt ikke at være mere rundhåndet end højst nødvendigt. Undgå derfor at lave en tyk limfuge. Du har påført den rette limmængde, hvis der fremtræder en række af små limdråber langs hele samlingen, efter at emnerne er blevet lagt i pres.  

 

Det gode resultat afhænger også af, om du får samlet emnerne hurtigst muligt. Venter du for længe, når limen at blive for tør, hvilket hindrer afsmitning på den modsatte flade. Prøv evt. at trække emnerne fra hinanden, kontrollér om der er 100 pct. afsmitning på begge sider, og sæt dem dernæst sammen igen. 

 

Du opnår kun tilstrækkelig styrke ved at holde emnerne under pres, imens de tørrer. Ca. halvdelen af trælimen består nemlig af vand, som vil forsvinde under tørreprocessen. Derfor er det vigtigt, at emnerne holdes samlet, så de sammen ”følger med”, når vandet forsvinder. Når du har etableret et godt pres, kan du med fordel montere en lille træklods imellem træet og skruetvingen for at undgå trykmærker. 

 

Efterbehandling
Sidst men ikke mindst skal du være opmærksom på at beskytte det vejrudsatte træ ved hjælp af overmaling. Sollys og vejrlig kan nemlig nedbryde limfugen, og opstår der en begyndende defekt, vil der trænge vand ind i denne. Dermed er vejen banet for frostsprængninger, når det fryser, hvilket på sigt vil føre til, at træet delaminerer. Overmaler du dit træ, forsegler du begyndende defekter og sikrer dermed holdbarheden for din udførte opgave.