<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Værd at vide om PCB ved renoveringer
dana lim

Værd at vide om PCB ved renoveringer

Når du arbejder med renovering af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være risiko for PCB. Vi har samlet et hurtigt overblik, så du bliver godt klædt på til opgaven.

 

PCB renovering

 

Miljøgiften PCB (PolyChlorerede Biphenyler) blev anvendt i byggeriet fra 1950 til 1977. Skal du udføre renoveringsarbejde i bygninger fra denne periode (eller bygninger, der er renoveret mellem 1950 og 1977), kan der være risiko for at støde på PCB.

 

Senest i 2013 blev PCB klassificeret af WHO som kræftfremkaldende hos mennesker, ligesom stoffet bl.a. kan påvirke forplantningsevnen samt immun- og hormonsystemerne. Derfor er det vigtigt, at du tager de rette forholdsregler, hvis der er risiko for PCB under arbejdet.  

 

Følg myndighedernes vejledninger
- Vi anbefaler, at du tager kontakt til de relevante myndigheder og PCB-specialister, hvis du skal udføre arbejde i en bygning med risiko for PCB. Følg de anvisninger, som de kommer med, til punkt og prikke, bl.a. i forhold til håndteringen af PCB-holdigt affald, opfordrer Thomas Therkildsen, der er teknisk senior rådgiver hos Dana Lim.

 

Ud over at kontakte kommunens teknik- og miljøafdeling kan du bl.a. få råd og vejledning om PCB hos PCB-guiden, som en række ministerier og styrelser står bag. Du finder PCB-guiden her.

 

Desuden har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg lavet en omfattende vejledning om PCB-holdige byggematerialer. Her kan du læse, hvordan du arbejder sikkert med PCB-håndtering uden at udsætte dig selv, kollegerne eller andre for sundhedsfare. Du finder vejledningen fra Branchearbejdsmiljørådet her.

 

Her er der risiko for PCB
PCB kan eksempelvis findes i fuger omkring vinduer og i vådrum, fuger mellem facadeelementer i beton samt dilatationsfuger mellem bygningselementer i bygninger fra perioden 1950-1977.

 

Derudover kan der være PCB i bl.a. termoruder, slidstærke malinger og gulvbelægninger samt lysstofarmaturer fra perioden.

 

Rådgivers og bygherrers pligter
Ved renovering af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, samt når der er mistanke om PCB, er det til en start rådgivers opgave at informere bygherre om behovet for forundersøgelse.

 

Kan forundersøgelsen ikke afkræfte mistanken om PCB i bygningens materialer, har bygherre pligt til at handle, som om der er tale om PCB-forurening og dermed iværksætte de nødvendige tiltag.

 

Ingen PCB-risiko i nutidens byggematerialer
PCB blev ulovligt at anvende i byggematerialer tilbage i 1977, og stoffet findes derfor ikke i nyere byggematerialer. Dermed har du ingen risiko for at støde på PCB i nogle af de nye produkter, som du anvender i dag.

 

- Hos Dana Lim lægger vi desuden vægt på, at vores produkter skal bidrage mest muligt til sundt, miljøvenligt og langtidssikret byggeri. Vi føjer derfor løbende nye produkter til vores miljømærkede, phtalat- og tinfrie produktprogram, ligesom vi bl.a. tilbyder en række produkter til Svanemærket byggeri, understreger Thomas Therkildsen til slut.