mobile tree menu

PCB-holdige Farum Midtpunkt genopstår med Dana Lim

I Danmarks hidtil største og dyreste PCB-renovering i Farum Midtpunkt får op mod 296 lejligheder monteret nyt inventar. Dana Lim har leveret en række produkter til genopførelsen af boligområdet, der snart kan se frem til at være helt frit for gift- og skadestoffer.

Farum Midtpunkt er pt. genstand for Danmarks hidtil største og dyreste PCB-renovering. I alt er der tale om 296 lejemål, hvor beboerne er fraflyttet og lejlighederne er blevet ryddet for at renoveringen kan finde sted. Projektet blev påbegyndt i december 2011 og forventes færdigt om to år. 

En storskalarenovering
Det er entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen, der har ansvaret for renoveringen af Farum Midtpunkt. Byggeleder Michael Jochimsen er tovholder på opgaven, og han lægger ikke skjul på, at der tale om et banebrydende projekt, der har stor betydning for de mennesker, der indtil for nylig var bosiddende i kvarteret.      

”Farum Midtpunkt er kendt for de flotte arkitekttegnede lejligheder, og mange af beboerne sætter stor pris på at bo der. Faktisk har mange af beboerne, der pt. er fraflyttet, et ønske om at vende tilbage, når renoveringen er overstået, hvilket siger noget om projektets vigtighed for lokalmiljøet”.   

Renoveringens omfang skyldes blandt andet, at flere målinger har kunnet påvise en meget PCB-holdig luft i Farum Midtpunkts bygninger. Årsagen til den skadelige luft skal blandt andet findes i bygningernes fuger, der rummer store mængder PCB.  

Sikker genopbygning med alsidigt produktudvalg
Genopbygningsprocessen indebærer fraskæring af betonen ved vinduer og døre, indtil der ikke længere kan måles PCB i lokalerne. Derudover varmes lejlighederne op til 75 grader for at eliminere de sidste spor af stoffet. Efterfølgende rekonstrueres lejlighederne indvendigt med installering af nye vægge, gulve, døre og fodpaneler.

En proces af den kaliber kræver et bredt udsnit af solide kvalitetsprodukter, og derfor var det oplagt for Enemærke og Petersen at gribe telefonen og kontakte Dana Lim, da der skulle findes en leverandør. Ifølge Michael Jochimsen er Dana Lims produktportefølje nemlig garant for den kvalitet og alsidighed, der er nødvendig for at løse en opgave af en sådan karakter. 

Produkterne, der anvendes til renoveringen, er hhv. Danafugebånd F600, montagelimen Turbo-Tack 291, interiørfuge, MS Byggefuge 522, Gulv-Væglim 245 samt Trælim D3 ude 430. Alt i alt et bredt spektrum af produkter, der alle gør deres til, at de nyrenoverede lejligheder er sunde og velfungerende, når beboerne flytter tilbage. Michael Jochimsen er godt tilfreds med valget af Dana Lim som samarbejdspartner i forbindelse med projektet. Han forklarer:

”Vi valgte Dana Lims produkter pga. deres høje kvalitet. Produkterne er effektive og pålidelige og de er anerkendt som de bedste produkter på markedet. Derudover har det været positivt for processen, at Dana Lims produktkatalog har så stort et udvalg, at det altid er muligt at finde lige dét, som man skal bruge”. 

Kort om PCB
Til trods for at miljøgiften PCB er forbudt og optaget på EU’s liste over farlige stoffer, findes der stadig bygninger i Danmark, der rummer det omdiskuterede stof. PCB blev nemlig anvendt i byggematerialer som f.eks. elastiske fuger og termoruder i et stort antal bygninger, der blev opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

PCB kan have flere negative effekter på bygningen. Det kan påvirke indeklimaet, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Derudover menes håndtering af PCB at påvirke arbejdsmiljøet for håndværkeren. Sidst men ikke mindst kan PCB udgøre et affaldshåndteringsproblem, pga. stoffets forurenende egenskaber i forbindelse med bortskaffelse og deponering.

Har du yderligere spørgsmål til PCB, så klik HER

Du er også velkommen til at kontakte vores Teknisk Service.