<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Håndværkerfradraget er tilbage – nu med et grønt tvist
Artikler byggeriDK

Håndværkerfradraget er tilbage – nu med et grønt tvist
 

BoligJobordningens håndværkerfradrag er tilbage, efter et politisk flertal i Folketinget er blevet enige om at genindføre det. Det betyder større ordrebøger og gang i forretningen. Her kan du læse om fradraget, det kommende mere grønne håndværkerfradrag, og hvad du kan gøre.

Der er godt nyt til håndværkere og husejere, for BoligJobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – som i flere år har holdt hånden under mange job og lærepladser i byggebranchen samt været et effektivt våben mod sort arbejde, er endelig tilbage.

Regeringen har sammen med Alternativet, Konservative, SF og DF d. 29. juni 2015 indgået en aftale om at genindføre håndværkerfradraget. Aftalen lyder på, at håndværkerfradraget genindføres med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at boligejerne i hele 2015 kan få samme tilskud som i 2014, hvis de har gemt kvitteringerne for arbejdet.

 

Sådan fungerer ordningen

Håndværksrådet forventer, at håndværkerfradraget vil have en positiv effekt på små og mellemstore virksomheders ordrebøger og styrke deres muligheder for at skabe job og lærepladser. Det udtaler Afdelingschef Frank Korsholm fra Håndværksrådet i en pressemeddelelse.

Håndværkerfradraget giver dine privatkunder økonomiske fordele ved blandt andet reparationer og vedligeholdelse af boligen – og det er nemt og ligetil at indberette det hos SKAT.

SKATs hjemmeside kan du læse mere om fradraget. Det er vigtigt at bemærke, at dine privatkunder kun kan få håndværkerfradrag for arbejde, som er godkendt til håndværkerfradrag. For eksempel kan fradraget bruges til lønudgifter til fugning af vinduer. Håndværkerfradraget omfatter nemlig kun lønudgifter, og arbejdet skal udføres af en professionel håndværker. Fradraget er på op til 15.000 kr. inkl. moms om året pr. person over 18 år i husstanden.

Sådan skal du gøre

For at dine privatkunder kan bruge håndværkerfradraget, skal du sende dem en faktura, som tydeligt opdeler udgifterne til din arbejdsløn og udgifterne til materialer. Derudover skal din faktura tydeligt angive:

-       At det er dig og dit firma, som udfører arbejdet

-       Dit firmas CVR-nr. (eller dit CPR-nr., hvis du ikke har eller er ansat i et firma)

-       Hvilket arbejde, der er udført, og hvad det koster (pris) 

Grønt fradrag i 2016

Med genindførelsen af håndværkerfradraget fulgte en ny og mere grøn ordning, der er gældende i 2016 og 2017. Det nye håndværkerfradrag skal understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Med det nye, grønne håndværkerfradrag kan man få fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Det betyder, at det i 2016 og 2017 ikke bliver muligt at få fradrag for arbejde, der ikke kan kategoriseres som energiforbedring, klimatilpasning eller øget bæredygtighed. Det er dog endnu ikke besluttet, hvilket arbejde man ikke længere kan få fradrag for.

Ifølge Finansministeriet kan man i 2016 og 2017 få fradrag for lønudgifter ved en lang række energiforbedringer af boligen som for eksempel isolering af ydervægge. Den nærmere afgrænsning af fradraget aftales i efteråret.