<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ny interiørfuge kommer tidspressede malere til undsætning
Artikler byggeriDK

For mange malere skaber kravet om en effektiv byggeproces ofte udfordringer i forhold til at opnå holdbarhed på de leverede løsninger. Dana Lim står nu klar med en ny elastisk interiørfuge, der minimerer risikoen for svindrevner – uafhængigt af faktorer som knappe tørretider og ugunstige fugtforhold.

Byggeriets udvikling peger mod stadigt højere produktivitet, og ifølge Erhvervsstyrelsen skyldes denne tendens især en produktivitetsstigning blandt de udførende håndværkere. Men i takt med branchens voksende fokus på produktivitet ændres håndværkerens arbejdsgang også. Det gælder ikke mindst for malerne, idet processen, der ligger forud for deres arbejde, ofte er komprimeret og tidsmæssigt indskrænket, så materialerne ikke er klimatiserede, når arbejdet påbegyndes. Derfor viser malerens gængse produktpalette sig ofte at være utilstrækkelig i forhold til at kunne levere 100 pct. håndværksmæssig korrekt og holdbar løsning.

Effektive løsninger kræver elastiske fugemasser
Erik Andersen er laboratoriechef hos producenten Dana Lim, og han kender godt til malernes udfordringer, når byggeriets fokus på høj produktivitet går forud for hensynet til byggematerialernes fugtforhold. Han påpeger, at selvom kravet om hurtighed er noget, der påvirker alle byggeprocessens aktører, så har det ofte en mærkbart stor effekt for de resultater, som maleren leverer, da byggematerialerne ganske enkelt ikke får tid til at akklimatisere, dvs. tørre ordentligt ud:

- Maleren påbegynder som regel en finish med at lægge en fuge i hjørnerne for at skjule samlingerne, hvorefter han påfører det afsluttende lag maling. Men pga. de utilstrækkelige tørretider opstår der ofte svind, som fører til revner i hjørnerne mellem lofter og vægge, når bygningen tages i brug og varmes op. Konsekvensen er, at maleren efterfølgende må udbedre resultatet, og i værste fald beskyldes han for at have udført arbejdet utilstrækkeligt.

- De uønskede revner opstår tit, fordi den anvendte akrylfugemasse ikke har den nødvendige elasticitet, som materialesvindet kræver. Dertil kommer, at mange byggeprocesser finder sted på tidspunkter af året, hvor uhensigtsmæssige temperaturer og luftfugtighed gør det svært for akrylfugemassen at hærde, fortsætter han. 

Interiørfuge 521

Elastisk interiørfuge  
Ifølge Erik Andersen har malerbranchen i mange år efterspurgt en løsning, der kan imødekomme de udfordringer, som byggeriets krav om hurtige resultater medfører. Derfor har Dana Lim udviklet en ny interiørfuge, der minimerer risikoen for revner - uafhængigt af faktorer som tidspres og klimaforhold. Erik Andersen forklarer:   

- Vores nylancerede SMP Interiørfuge 521 er udviklet specifikt til at optimere malerens arbejde, så ugunstige arbejdsprocesser ikke kommer i vejen for et tilfredsstillende resultat. Den nye interiørfuge har en høj elasticitet sammenlignet med akrylfugemasser, hvilket forhindrer den i at revne, når bygningen trækker sig sammen og udvider sig som følge af de klimatiske forhold. Sammenlignet med andre elastiske alternativer forbedrer den desuden malerens arbejdsmiljø ved at være både phthalat-, tin- og lugtfri, siger han og fortsætter:

- Produktet udmærker sig samtidig ved at være meget mat og tør i overfladen, hvilket gør den ekstremt snavs- og smudsafvisende, så fugen altid fremstår ren og flot. Sidst men ikke mindst har den en overflade, der er usædvanligt god at male på, hvilket – kombineret med den lette bearbejdning og mindskede statiske elektricitet– gør det nemmere for maleren at opnå et pænt og fuldendt resultat.

 

Vi du vide mere om vores produkter kan du kontakte vores Teknisk Service.