<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brandsikkerhed med kvalitetsprodukter
dana lim

Brandsikkerhed med kvalitetsprodukter

 

 

Brandsikkerhed i byggeriet kan blandt andet sikres gennem gode byggematerialer. Det er udgangspunktet for Dana Lims produktserie Fire Guard, som er med til at lette arbejdet i forbindelse med brandtætning og brandsikring ved installationsgennemføringer og lineære fugninger. 

 

Når du som udførende skal brandsikre et byggeri er det dit ansvar, at brandsikringen er udført korrekt - og her er kvalitetsmaterialer alfa og omega. En optimal sikring af byggeriet kan ultimativt betyde, at menneskeliv reddes og at materielle værdier ikke går tabt ved en brand.  

 

Dana Lims Fire Guard-serie er testet på flere typer af materialer hos Dansk Brand & Sikrings Institut (DBI) og testet i henhold til EU-standarderne EN 1366-3 og EN 1366-4. Brandprodukter er i sig selv ikke godkendte, men det er selve brandløsningen, som godkendes af brandmyndighederne. Det gør man ved at teste tætningen i konstruktionerne ved en brandmodstandstest.

 

Med andre ord har du som udførende sikkerhed for, at du med Fire Guard får et kvalitetsmateriale, som effektivt forhindrer spredning af ild, varme og røg via installationsgennemføringer og lineære fugninger.


Aktiv og passiv brandsikring 

 

Fireguard-serien bidrager på den måde til byggeriets passive brandsikring og er med til at sikre, at byggeriet overholder de grundlæggende krav til brandsikring, sikring af flugtveje mv. som Bygningsreglementet foreskriver.

 

Man kan groft sagt dele brandsikring op i to dele; passiv og aktiv: Aktiv brandsikring udgøres af de elementer, der aktiveres, når branden opstår, såsom brandalarmer og sprinklersystemer.

Passiv brandsikring omfatter derimod brug af byggematerialer, der øger byggeriets iboende brandmodstandsevne. Det handler blandt andet om de produkter, der er anvendt ved opførelsen af bygningen eller de produkter, der tilføres bygningsdele for at øge deres brandmodstandsevne. Passiv brandsikring har altså stor betydning for en bygnings eller bygningsdels ydeevne i tilfælde af brand.

 

-Fireguard-serien gør det lettere for håndværkeren at leve op til kravene ved effektivt at brandtætne kabler, rør og ventilationskanaler, ligesom serien også letter arbejdet med brandsikker fugning af vinduer, døre, skillevægge, lofter, gulve og etageadskillelser, siger Flemming Drewes, som er salgschef i Dana Lim. Han uddyber:

 

-Risikoen for spredning af ild, varme og røg under en brand øges betragteligt, når installationshuller ikke lukkes tilstrækkeligt eller hvis tætningen udføres med ringe eller forkerte materialer. Og netop denne risiko kan man som udførende foregribe med kvalitetsmaterialer, der er testet, ligesom tilfældet er med Fire Guard-serien.

 

Få det fulde overblik over brandsikringsprodukterne Fire Guard her

 

Husk, du altid kan ringe til teknisk service og få vejledning om Dana Lims produkter

 

Dit ansvar som udførende er at:

- brandsikringen er udført korrekt

- følge monteringsvejledningen for at opnå den foreskrevne brandklasse

- dokumentere hvilke produkter, der er anvendt ved gennemføringer

- aflevere dokumentation datablad/MK-godkendelse til byggeledelse

 

Husk at du som udførende altid har mulighed for at spørge den lokale brandmyndighed om, hvilke løsninger, der er påkrævet.