mobile tree menu

Dana Lim blandt landets bedste arbejdspladser


Danmarks førende producent af lim, spartel og fugemasse får certificeringen ”Great Place to Work” og er dermed officielt en af landets bedste arbejdspladser.


En god virksomhedskultur, der hylder trivsel, tillid og faglig stolthed har altid været på toppen af dagsordenen hos Dana Lim. Den indsats er nu blevet blåstemplet med en certificering fra det internationale konsulenthus Great Place to Work.

  • Vi er meget stolte over certificeringen, for selvom vi godt ved, at vi har mange tilfredse medarbejdere, så er certificeringen et bevis for, at vi faktisk er blandt landets bedste arbejdspladser og at vi tilmed ligger i toppen i forhold til andre produktionsvirksomheder, lyder det fra en tilfreds CEO i Dana Lim, Lars Christensen.


Fokus på udvikling

Op til selve certificeringen har virksomhederne gennemgået et certificeringsprogram, hvor medarbejderne evaluerer arbejdspladsen på en række forskellige parametre som for eksempel troværdighed, respekt og stolthed. Evalueringen sammenholdes med en Kulturprofil af arbejdspladsen, der beskriver arbejdspladsens kultur og værdier.

Med programmet indgår virksomhederne i et treårigt forløb, hvor der løbende udføres nye målinger. Det sikrer, at virksomheden kan holde øje med udviklingen over tid:

  • Med programmet er vi på en treårig rejse for at blive ved med at udvikle os og for at sikre, at vores medarbejdere forbliver tilfredse. Vi får med Great Place to Work nogle brugbare værktøjer, der sikrer, at vi udvikler os på områder, hvor vi stadig kan blive endnu bedre, siger Lars Christensen og henviser blandt andet til den unge generation:

 

  • Med undersøgelsen kan vi se, at vi er en meget rummelig arbejdsplads, hvad angår for eksempel køn og etnicitet, og at vi er stolte af arbejdspladsen. Men den viser også, at vi fremover skal have lidt mere fokus på de unge under 25 år. Den yngre generation har en anden adfærd og andre præferencer end de ældre generationer. Det skal vi også rumme, så vi kan beholde dem som kollegaer i mange år, lyder det fra Lars Christensen.

Vigtigt for forretningen

Ifølge Great Place to Work er en god arbejdsplads et sted, hvor man har tillid til de mennesker, man arbejder for, man er stolt af det arbejde, man udfører, og man føler fællesskab med sine kolleger. Men selvom certificeringen primært handler om de interne forhold på arbejdspladsen, så har det i den grad betydning udadtil, lyder det fra den Køge-baserede producent:

  • Når vi har motiverede medarbejdere, der trives og er glade for at gå på arbejde, så smitter det selvfølgelig også af på vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor er det en helt central del af vores værdigrundlag, at vi skal være en god arbejdsplads og at vi skal gøre en målrettet indsats for at blive endnu bedre, siger Lars Christensen, der glæder sig over at se værdierne udlevet i handling, og anerkendt af medarbejderne selv.

Certificeringen gælder for Dana Lims danske forretning, og vurderingerne omfatter tillige de øvrige nordiske markeder, hvor Dana Lim opererer. Dana Lim har fokus på at vækste i Norge og Sverige over de næste år, og her er certificeringen et vigtigt element i vækststrategien.

 

Fakta om Great Place to Work® Danmarks Bedste Arbejdsplads®

Great Place to Work® er et internationalt certificeringsprogram, der har eksisteret i Danmark siden 2001, og hvert år kårer de Danmarks bedste arbejdspladser blandt de certificerede virksomheder. Kåringen sker med udgangspunkt i undersøgelser af medarbejdertrivsel og arbejdskultur. Undersøgelserne måler på parametre som troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed og fællesskab.