<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim på Kemiens Dag
dana lim

Dana Lim på Kemiens Dag

 

  

Kemiens Dag løb af stablen i slutningen af november. Vores miljøchef Dorthe Christensen holdt et indlæg på konferencen med fokus på kemikalielovgivningen REACH.

 

På Kemiens Dag samles dem, der arbejder med-  eller interesserer sig for kemikalier. Kemiens Dag afholdes hvert år og man mødes for at debattere og styrke samarbejdet omkring aktuelle kemikaliespørgsmål.

 

Kemiens Dag arrangeres i samarbejde mellem relevante myndigheder, Dansk Industri og forskellige brancheorganisationer , og et bredt udsnit af virksomheder og organisationer gæster konferencen for at blive klogere på kemikalier og bidrage til konstruktive løsninger på problematikker, der omhandler kemi.

 

I år deltog miljøchef hos Dana Lim, Dorthe Christensen, som oplægsholder med et indlæg, der bar titlen: ”REACH eksponeringsscenarier – hvor valide er data og beregningerne bag?”.

 

EU-lovgivning versus dansk lovgivning

REACH er en kemikalielovgivning, der gælder på tværs af EU-lande. Lovgivningen skal sikre et ensartet regelsæt og fælles registrering af de stoffer, der anvendes i EU. Men som producent kan man opleve, at den nationale lovgivning og REACH ikke stemmer helt overens.

 

  • REACH stiller krav om, at leverandørerne af farlige stoffer i såkaldte eksponeringsscenarier skal beskrive, hvordan brugere skal arbejde sikkert med et stof i sin rene form eller i en blanding. Men hvad gør vi, når der er uoverensstemmelse mellem leverandørens anvendelsesbeskrivelser for sikker brug og den danske miljø- og arbejdsmiljølovgivning?, siger Dorthe Christensen og fortsætter:

 

  • Det kan betyde, at vi som producenter og vores kunder som slutbrugere af kemiske produkter efterlades i en situation, hvor vi i princippet ikke lever op til elementer i EU’s kemikalieregulering, selvom vi fuldt ud er inden for rammerne i den nationale lovgivning.

 

EU-lovgivning vs dansk lovgivning

Og det kan være en udfordring. For REACH-forordningen vejer i teorien tungere end danske bekendtgørelser og vejledninger.

 

På Kemiens Dag stillede Dorthe Christensen en række centrale spørgsmål til det.

For betyder det så, at man som producent skal ændre på recepter på produkter, der virker - ikke fordi de er farlige, men fordi en leverandør har beskrevet nogle andre anvendelsesbetingelser?

Skal man investere i mere udsugning, selvom kravene i den danske arbejdsmiljølovgivning opfyldes?

Skal man ændre på arbejdsprocesser, der har været sikre indtil nu?

Eller skal man først og fremmest forholde sig til den danske lovgivning, indtil data og beregningsmodeller til at fastsætte sikker brug af kemikalier er bedre validerede – for eksempel først om nogle år?

 

Sund fornuft og skepsis over for beregningsmodeller

 

REACH lægger nemlig op til, at man skal beregne sikker brug på et teoretisk plan i stedet for at lave dyre miljø- og arbejdsmiljømålinger. Men tal er taknemmelige størrelser og selvom man kan regne på noget, bliver det ikke altid sandheden. Det er derfor vigtigt, at såvel industri som myndigheder husker at bruge både sund fornuft og skepsis i forhold til de nye beregningsmodeller:

 

  • Vi bør have en bedre forståelse af de beregningsmekanismer og data, der ligger bag eksponeringsscenarierne for kemiske varer som f.eks. fugemasser, rengøringsmidler, malinger, før vi kan lade dette udgøre grundlaget for vores arbejdsmiljø- og miljøarbejde, slutter Dorthe Christensen.