mobile tree menu

Dana Lim Prisen sætter i år fokus på dødelig hjertesygdom


Socialt ansvar står højt på dagsordenen hos Dana Lim, og det blev endnu engang understreget, da Dana Lim Prisen blev uddelt i fredags. Prisen går i år til forskning i en dødelig hjertesygdom.


Det er en helt central del af Dana Lims DNA at støtte samfunds- og erhvervsfremmende aktiviteter. Socialt ansvar er en naturlig del af hverdagen hos landets største producent af lim, spartel- og fugemasse, og det blev nok engang understreget, da Dana Lim Prisen blev uddelt ved en festlig begivenhed hos virksomheden i Køge fredag den 29. september.   


Det er Dana Lims ejer Kaj Hansen Fonden, der uddeler prisen til velgørende formål, og den gives til alt fra forskning i dødelige sygdomme til fremme på handicapområdet. I år gik prisen til forskning i en dødelig hjertesygdom, nærmere betegnet bakterieinfektion i hjerteklapperne, som især rammer patienter, der i forvejen er syge og svækkede, og det med høj dødelighed til følge.


Sætter skub i forskningen
Mogens Overgaard, som er formand for Kaj Hansen Fonden, er ikke i tvivl om, at dette års pris vil gøre en positiv forskel for de patienter, der måtte blive ramt af sygdommen i fremtiden.


- Med prisen har vi en enestående mulighed for at anerkende og fremme forskning på områder, som gavner udsatte borgere. Det gælder også hjertesygdommen her, som især ramme patienter, der i forvejen er svækkede, siger han i forbindelse med prisuddelingen.


Mogens Overgaard håber, at det beløb, der følger med prisen, vil sætte skub i forskningen og være med til at kaste lys over de områder, man i dag mangler viden om. Og på længere sigt skabe behandlingsmuligheder for fremtidige patienter.


Social ansvarlighed i centrum
At man i fremtiden kan forbedre metoderne til at stille diagnosen og behandle sygdommen, er et håb, Dana Lims adm. direktør Lars Christensen deler med formanden. Ifølge Lars Christensen sætter Kaj Hansen Fonden et positivt eksempel for det øvrige danske erhvervsliv.


- Det er et stort privilegium, at vi er en del af den velgørenhed, som Kaj Hansen Fonden står for. Vi er stolte over, at det overskud, som vi genererer i driftsselskabet, bruges af fonden til at støtte velgørende formål, siger Lars Christensen, der ikke er i tvivl om, at det har positiv afsmitning på den daglige drift af Dana Lim og på kulturen i virksomheden.


- Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende at vide, at det, som vi hver dag går på arbejde og producerer - og de produkter, vores samarbejdspartnere køber - i sidste ende bidrager til at løfte den sociale ansvarlighed og hjælpe andre mennesker. Det er en helt grundlæggende del af vores virksomhed og vores hverdag, uddyber han.


Til kamp mod hjerteklap-betændelse
Prisen blev modtaget af Anders Dahl, som til hverdag arbejder som hjertelæge på Gentofte Hospital. Prisen og det medfølgende beløb skal finansiere forskning i, hvorfor bakterieinfektionen hos nogle patienter bliver mere invasiv og rammer hjerteklapperne.


- Vi har brug for at forstå sygdommen bedre og for at klarlægge, hvorfor bakterierne opfører sig som de gør, siger Anders Dahl om sygdommen, der typisk starter som en mere banal infektion, der spreder sig invasivt til blodet og giver blodforgiftning for derefter at sprede sig til hjertet og forårsage hjerteklapbetændelse.


- I dag ved vi ikke, hvorfor bakterien hos nogle patienter går i hjertet og hos nogle forbliver som betændelse i blodet, hvor vi bedre kan behandle den. Og det har vi brug for at forstå, for når først betændelsen spreder sig til hjertet, er der høj dødelighed for patienten, og det kræver længere og mere kompliceret behandling, siger Anders Dahl, som udtrykker stor glæde over den generøse pris:


- Vi er meget taknemmelige og glade for at få denne støtte fra Kaj Hansen Fonden, for midlerne giver os mulighed for at forske i, hvorfor sygdommen opfører sig, som den gør - og det kan på sigt give os nogle metoder til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient samt åbne op for nye angrebspunkter mod denne alvorlige bakterieinfektion i hjertet, siger Anders Dahl og supplerer med, at de i første omgang skal undersøge bakteriernes DNA og kortlægge sygdommens gen-sammensætning.