<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Et år med nye muligheder venter
dana lim

Et år med nye muligheder venter

 

 

 

Med 2016 bag os kan vi i Dana Lim se tilbage på et år, som har været godt for vores virksomhed. Vi kan også kigge frem på et lovende nyt år i 2017. Ikke blot for Dana Lim, men for hele byggesektoren.

 

Byggeriet og dermed markedet for byggematerialer er inde i en god udvikling. Det boomer ikke ligefrem, men udsigterne ser positive ud, og en stabil og bæredygtig vækst er at foretrække frem for den forcerede udvikling, byggesektoren i perioder har været præget af. Stabil vækst giver overskud og overblik til at arbejde langsigtet og strategisk med kvaliteten. Både kvaliteten i produkterne og i forretningen, og sådan foretrækker vi det i Dana Lim.

 

Vi kan glæde os over, at Dana Lim vækster mere end markedet som helhed. Vi har øget omsætningen og taget markedsandele i et konkurrencepræget marked. Det tager vi som udtryk for, at vores strategi om at levere den bedste kvalitet og drive den mest markedstilpassede organisation i branchen er den rigtige. Vi er stolte af og taknemmelige for den tillid, vores kunder viser Dana Lim, og vi vil fortsat arbejde målrettet for at leve op til den.

 

Vores ambition er at være den markedsledende aktør inden for lim og fugemasser i hele Norden. Det betyder, at vi skal erobre markedsandele i Norge og Sverige, og det er vi godt i gang med. Vi har styrket vores indsats i de to lande, og de positive resultater, vi har opnået ved det, giver mig en stærk tro på, at Dana Lim også kan blive markedsledende på vores felt i Norge og Sverige.

 

Det er et ambitiøst mål, for især når vi bevæger os uden for Danmarks grænser, er Dana Lim i konkurrence med meget store paneuropæiske koncerner. Det har vi respekt for, men det får os ikke til at ryste på hånden. Det er nemlig ikke en entydig fordel at være en stor koncern. Store organisationer kan for eksempel have tunge og formelle beslutningsprocesser, der gør det vanskeligt for dem at reagere hurtigt på ændringer i markedet.

 

I Dana Lim har vi en størrelse, der er ideel i forhold til vores vækstambitioner. Vi er store nok til selv at udvikle innovative produkter, der løser vores kunders udfordringer, men ikke så store, at vi ikke kan reagere hurtigt på nye tendenser i markederne.

 

Den agilitet, som Dana Lims organisation og måde at tænke på giver os, udgør en stærk konkurrencefordel på vores vækstmarkeder i Norden. For eksempel når vi skal tilpasse vores produkter til andre byggetraditioner og -metoder. Agilitet er en betydelig del af forklaringen på Dana Lims vækst. Det ligger dybt i vores dna at lytte til vores kunders behov og gøre vores bedste for at opfylde dem. Det gør vi i Danmark, og det vil vi gøre i Norge og Sverige. I 2017 og i årene der følger.

 

Den positive udvikling i byggesektoren betyder ikke blot flere opgaver til håndværkere og entreprenører og øget salg hos materialeleverandørerne. Den giver os alle sammen lidt mere overskud i hverdagen. For eksempel til at fokusere på godt håndværksmæssigt arbejde og gode materialer, kort sagt højere kvalitet.

 

Men også miljøet bør være i fokus i en tid, hvor vi har overskud til andet og mere end de daglige udfordringer. De bygninger, vi arbejder og opholder os i hver dag, har en meget betydelig indflydelse på vores velbefindende og på miljøet omkring os. Derfor vil Dana Lim fortsat udvikle og producere lim og fugemasse med størst muligt hensyntagen til dem, der skal bruge produkterne, og dem, der skal leve i de bygninger, hvor de er brugt. Det vil vi gøre med det mindst mulige forbrug af ressourcer og størst muligt hensyn til miljøet.

 

For Dana Lim har 2016 også været et år præget af overskud ud over det rent forretningsmæssige. Vi oplever en omverden, der er positiv over for Dana Lim, og vi lægger vægt på at give noget tilbage. I 2016 er det blandt andet sket i form af en uddeling fra Dana Lims ejer, Kaj Hansen Fonden. Fondens pris, Dana Lim Prisen, gik til professor, dr.med. Bente Pakkenberg. Hun modtog 350.000 kr. til et forskningsprojekt med fokus på den oversete hjernesygdom Multipel System Atrofi (MSA), der hvert år koster mellem 250 og 300 danskere livet.

 

På lokalt plan har vi udbygget Dana Lims engagement i fodboldklubben HB Køge med et nyt partnerskabskoncept, der gør det muligt for HB Køge at styrke sit arbejde med børn, unge, seniorer og socialt udsatte borgere uden for klubbens traditionelle fodboldaktiviteter.

 

Vi har også haft mulighed for at give en hånd til vores mangeårige samarbejdspartner, arbejds- og samværstilbuddet ITC, som hjælper os med at pakke Dana Lim-produkter. ITC havde fået den ide at give nogle af sine sværest funktionshæmmede brugere udendørs motionsoplevelser, de ellers var afskåret fra. Den ide syntes vi var så god, at vi sponsorerede den særlige løbevogn, der nu har gjort det muligt for motionsløbende ITC-medarbejdere at tage stedets brugere med på ture.

 

Alt i alt synes jeg, at Dana Lim har god grund til at se tilbage på 2016 med tilfredshed. Men det betyder ikke, at vi nu skal hvile på laurbærrene. Vi ved, at det, vi har opnået, er et resultat af opbakning fra vores samarbejdspartnere og kunder. Det siger vi tak for – og kvitterer ved at fortsætte det gode arbejde i 2017.