<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Godt indeklima med svanemærket renovering
dana lim

Godt indeklima med svanemærket renovering


Hvis man vil sikre sig et godt indeklima i bygninger, der skal renoveres, kan man nu vælge svanemærket renovering. Det stiller høje krav til de materialer og bygningskomponenter, der bruges i renoveringen.


Renovering af bygninger udgør en stor del af bygningsmassen i disse år. Derfor er det godt nyt for bygningsejere, kommuner, almene boligselskaber og deres beboere, at man nu kan vælge svanemærket renovering – for de får i sidste ende sundere bygninger med et lavere energiforbrug og et godt indeklima.


-Byggebranchen spiller en essentiel rolle i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid, og renovering udgør en stadig stigende opgave for branchen. Derfor har det været oplagt for Nordisk Miljømærkning at udvikle kriterier for renovering, som sikrer, at renoveringen lever op til skrappe miljøkrav,
siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse om emnet.


Høje krav til materialer

At renoveringer nu også kan blive svanemærket stiller selvsagt høje krav til de materialer og bygningskomponenter, der anvendes på projekterne. Det bliver taget godt imod hos en af byggeriets største leverandører: Dana Lim er landets førende producent af lim, spartel og fugemasse, og her arbejder man indgående med miljømærkede produkter og bæredygtighed.


- Mange af vores produkter er certificerede og miljømærkede med for eksempel Svanemærket, BREEAM, Emicode og M1, så vi har hele tiden øje for at leve op til de høje miljøkrav. Generelt udvikler vi produkter med henblik på at skabe så miljøvenlige løsninger som muligt, og det gælder både miljøet indendørs som udendørs,
lyder det fra miljøchef i Dana Lim, Dorthe Christensen.


Skånsomme produkter

Generelt har Dana Lim fokus på at udvikle produkter, der er skånsomme for dem, der arbejder med produkterne og for dem, der skal bo eller opholde sig i den bygning, hvor produktet er anvendt. Derfor er indeklima og emissioner på dagsordenen hos Dana Lim i disse år – stærkt inspireret af vores nordiske nabolande, hvor Dana Lim også opererer:


- Indeklima fylder meget i Norge og Sverige, og vi kan se at det er et emne, der breder sig mere og mere til Danmark. Derfor er vi meget optagede af netop indeklimaet og af konstant at være lidt på forkant med kravene til byggeriet, som bare bliver højere og højere,
siger miljøchefen.


Få hjælp til dokumentation

Udover at bruge svanemærket lim, spartel og fugemasse for at sikre et godt indeklima, så kan man også få hjælp hos Dana Lim med det omfattende dokumentationsarbejde, som svanemærket byggeri typisk stiller krav om.


-Det handler helt overordnet om at sikre, at de anvendte produkter på en renoveringssag er registreret korrekt, og at sporbarheden sikres, så man også i fremtiden har overblik over, hvilke indholdsstoffer og delelementer et byggeri består af. Det hjælper vi mange af vores kunder med, for det kræver indgående viden om vores produkter,
forklarer Dorthe Christensen.


Netop dokumentationsarbejdet er en uundgåelig del af svanemærkede byggerier og renoveringer, for der stilles krav om miljøkortlægning og kemiske analyser af de anvendte stoffer:


- Svanemærket vil gerne være med til at fremme cirkulær økonomi. Derfor er der til både nybyggeri og renovering krav om, at der bliver udarbejdet en digital logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der bliver brugt, og hvor de er placeret i byggeriet. Dette øger muligheden for genanvendelse – og dermed mindre ressourceforbrug og mindre affaldsmængder,
lyder det fra Miljømærkning Danmark, som står bag blandt andet Svanemærket.

Fakta:

- Dana Lim producerer flere produkter, som er svanemærkede. Det betyder blandt andet lavere emissioner fra produkterne, og dermed et bedre indeklima.

- Blandt produkterne i porteføljen er Danaseal Interiørfuge 521, som er en god fuge til indendørs opgaver og oplagt til svanemærket byggeri.

 

- Eller den færdigblandede letspartelmasse Bazookaspartel 627: Den er svanemærket og særdeles velegnet til rullepåført fuldspartling, og så kan den anvendes i forbindelse med spartling af gipspladesamlinger, hvor påføringen foretages med bazooka eller spartelboks.

Se mere på: www.danalim.dk/miljoe