<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Har du tjek på de nye brandkrav
dana lim

Har du tjek på de nye brandkrav?

Den 1. juli 2018 trådte de nye brandkrav ifølge BR18 i kraft, og det kan have konsekvenser for dig som udførende eller bygherre.

 

I begyndelsen af året trådte det nye bygningsreglement - BR18 – som bekendt i kraft, og med det nye reglement følger også en række nye krav om brandsikring.

 

Ændringerne indebærer blandt andet, at vejledningen ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” bliver erstattet af en række mere specifikke vejledninger for de respektive bygningstyper.

 

Dermed lægges op til mere klare regler og ensartet sagsbehandling ved brandsikring af traditionelt byggeri. Uden for det traditionelle byggeri stilles der større krav til kvalifikationer og kompetencer hos den certificerede brandrådgiver. 

 

Specifikke vejledninger

BR18 er generelt struktureret på en anden måde end BR15, for det nye reglement suppleres i højere grad af en række vejledninger. De fleste vejledninger er allerede sendt ud, men lige i forhold til brandkrav er nogle af vejledningerne fortsat under udarbejdelse.

 

– Vi kender jo ikke disse vejledningers præcise indhold endnu. Men den overordnede struktur peger på, at vi får specifikke regler om brandsikring af forskellige typer af bygninger – i hvert fald inden for det traditionelle byggeri. Det betyder, i grove træk, at vi med BR18 faktisk vender tilbage til tiden inden de funktionsbaserede brandkrav indførtes, hvor kravene til forskellige typer af byggerier fik hvert sit kapitel. Dog fortsat med mulighed for at anvende en funktionsbaseret tilgang, siger Anders B. Vestergaard, der er brandteknisk rådgiver i DBI og Master i Brandsikkerhed, i en pressemeddelelse fra Byggeriets Videncenter Molio.

 

Hvad skal du blandt andet være opmærksom på?

- Når du skal søge byggetilladelse, kan du nu kun gøre det efter kravene i BR18. Og i forhold til brandkravene skal du nu dokumentere bygningens brandsikkerhed i overensstemmelse med de nye og mere specifikke vejledninger

- Hvis du skal opføre et større byggeprojekt, er det en fordel at indgå i en forhåndsdialog med kommunen, så du er sikker på, at du indfrier alle kravene, inden du ansøger om byggetilladelse. For det er fortsat bygherres ansvar at dokumentere, at kravene i bygningsreglementet overholdes

 

- Der er allerede udarbejdet vejledningen om præaccepterede løsninger til brandsikring af enfamilieshuse. Så hvis du skal projektere enfamilieshuse, kan du nemmere sikre og dokumentere brandsikkerheden

 

- På dk kap. 5 (§§82-158) kan du læse meget mere om de nye brandkrav og de nye specifikke vejledninger

 

- Du kan holde dig opdateret med det nye bygningsreglement og få vejledningerne i takt med at de bliver sendt ud på Molios hjemmeside: https://molio.dk/molio-boeger/bygningsreglement-2018/

 

- Molio afholder i øvrigt to ”branddage” med undervisning i de nye brandkrav. Bliv klogere på det her: https://molio.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/branddagene-2018/

 

Få rådgivning hos Dana Lim

Uanset hvilken type byggeri, du arbejder med, så får du hos Dana Lim professionel rådgivning om de rette produkter til din opgave. Vi har også et udvalg af kvalitetsmaterialer, der hjælper dig til at udføre brandsikre byggeløsninger. Se fx mere om vores brandprodukter og vores Fireguard-serie her