<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim Prisen
dana lim

Filantropi

Dana Lim Prisen uddeles af Kai Hansens Fond, der ejer Dana Lim A/S. Prisen er målrettet mod videnskabelig forskning, der fremmer det danske erhvervsliv eller samfund.

Den årlige prisuddeling betragtes i forskerkredse som en eftertragtet anerkendelse, og prisen har siden den første uddeling i 1955 været tildelt et stort antal forskelligartede forskningsprojekter.

 

De senere år er prisen tildelt:


2019:
I dette år gik prisen til ikke bare ét, men hele to forskellige forskningsprojekter. Den første pris, hvor der fulgte et beløb på 450.000 kr. med, gik til forskning i forebyggelse af blodpropper og hjerteflimmer efter hjerteoperationer ved overlæge Helena Domínguez og hendes forskningsprojekt, LAACS-2.

 

Den anden pris havde 200.000 kr. i medgift og gik til et ph.d.-studie med fokus på, hvordan man nemmere og hurtigere udreder patienter med stabile brystsmerter med Louise Hougesen Bjerking for bordenden.

2018: Læge og lektor på Københavns Universitet, David Woldbye modtog 430.000 kr. til forskning i ADHD-medicin. På baggrund af forskningen skal det på sigt give bedre metoder til at skræddersy behandlingen af den enkelte patient.

 

 

2017: Hjertelæge Anders Dahl modtog 380.000 kr. til forskning i en dødelig hjertesygdom, nærmere betegnet bakterieinfektion i hjerteklapperne, som især rammer patienter, der i forvejen er syge og svækkede, og det er med høj dødelighed til følge.

 

2016: Bente Pakkenberg modtog 350.000 kr. til et forskningsprojekt med fokus på den oversete hjernesygdom Multipel System Atrofi (MSA), der hvert år slår mellem 250 og 300 danskere ihjel.

 

2014: Ejer af Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen, modtog 300.000,- kr. til opførelse af sanse-ridebane, som kan hjælpe fysisk og psykisk handicappede.

 

2012: Niels Borregaard modtog 250.000,- kr. Professor, overlæge på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinik. Speciallæge i blodsygdomme og forsker i blodets immunforsvar.

 

2011: Kristian Kolind modtog 80.000,- kr. Tilskud til studie ophold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfuld mennesker i verden kan håndtere.

 

2008: Docent Martin Etchells Vigild modtog 250.000,- kr. til finansiering af udstyr eller instrumenter, så han kan afprøve nye forskningsideer og kan give dygtige studerende mulighed for at prøve kræfter i mindre projekter inden for nanoporøse materialer.

 

2006: Professor dr. techn. Jesper Mørk modtog 400.000,- kr. til fortsat forskning indenfor halvlederteknologi og optisk kommunikation, der f.eks. benyttes til stadig hurtigere datatransport på internettet.

 

2005: Dennis Wowern Nielsen modtog kr. 400.000,- til forskning i omdannelse af svineajle til bl.a. lim.

 

2004: Professor Jørgen Ahrent Jensen modtog 400.000,- til forskning på det medicotekniske område.

 

2003: Lektor ph.d. Paul Robert Hansen modtog 120.000,- til nyt udstyr i forbindelse med peptidforskning indenfor antibiotika.

 

2002: Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis modtog 250.000,- til forskning i termodynamik og polymerblandinger.

 

2001: Ph.d. Pieter Telleman modtog 250.000,- til forskning i biochips til hurtig og billig diagnosticering af sygdomme.

Udover Dana Lim Prisen uddeler Kai Hansens fond hvert år et beløb til velgørenhed.