<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim fortsætter sin imponerende vækstrejse på 13. år
dana lim

Dana Lim fortsætter sin imponerende vækstrejse på 13. år

Endnu en gang har Dana Lim, Nordens førende producent af lim, spartel- og fugemasse, opnået en flot vækst på toplinjen. I det netop præsenterede regnskab er såvel omsætning, markedsandel og antallet af medarbejdere steget. Dog har Køge-virksomheden som resten af branchen mærket til prisstigningerne på råvarer, og indtjeningen er derfor faldet i forhold til sidste år. Ikke desto mindre er ledelsen godt tilfreds med resultatet.

De globale forsyningskæder har det seneste år været ustabile og markante prisstigninger har ramt de fleste brancher. Dana Lim er ingen undtagelse, hvor indtjeningen i producentens seneste regnskab bærer præg af de øgede omkostninger til råvarer. Konsekvensen er et fald i EBITDA fra 7,4 % i regnskabsåret 2020/2021 til 5,3 % i 2021/2022.

Dana Lim har dog i samme periode opnået en markant øget omsætning, der er på 691,5 mio. kr. hvilket er en vækst på hele 115 mio. kr. eller næsten 20 % i forhold til forrige regnskabsår. Dana Lim lander alt i alt i år på et overskud før af- og nedskrivninger på 36,9 mio. kr., og adm. direktør Lars Christensen erklærer sig godt tilfreds med årets resultat:

- Set i lyset af de omfattende prisstigninger på råvarer, vi har oplevet, og som det ikke har været muligt at føre videre ud i markedet, er dette bestemt et helt igennem acceptabelt resultat. Det er især tilfredsstillende, at det er 13. år i træk, at vi præsenterer en vækst på toplinjen samtidig med at vi øger både salg og markedsandel. Det har vi absolut grund til at være stolte over.

Billede 2


Vækst på tværs af brancher

Dana Lim har i 2021/2022 formået at vinde markedsandele i både bygge- og industrisektoren. Sidstnævnte er primært sket ved hjælp af det opkøb, som Dana Lim foretog i oktober 2020. Her erhvervede man PKI Supply A/S med det formål at udvide kompetencerne i industrisegmentet som leverandør af limsystemer til industrier som fx træ- og møbelindustrien, den grafiske industri samt etiketterings- og emballageindustrien.

- Dette er det første fulde regnskabsår, hvor vores industridivision har bidraget til vores regnskab, og også her har vi oplevet en flot vækst. Ekspansionen har som planlagt givet en større balancering af Dana Lims forretning såvel geografisk som segmentmæssigt, fortæller Lars Christensen.

Endnu flere motiverede medarbejdere

Også på medarbejderfronten er virksomheden vækstet med 10 % det seneste regnskabsår, da der er kommet 22 nye medarbejdere til.

Dana Lim er kendetegnet ved en meget høj medarbejderanciennitet og en grundlæggende værdi om mennesket i fokus. Virksomheden har da også flere gange opnået certificeringen Great Place to Work.

- Motiverede medarbejdere er kernen i vores succes, og især i disse tider, hvor mange virksomheder oplever problemer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere, er vi stolte over, at det fortsat lykkes hos os. Vores medarbejdertrivsel og brand som arbejdsgiver er noget, vi fokuserer meget på, for det har ikke kun betydning for vores nuværende medarbejdere men også for vores evne til at tiltrække fremtidige dygtige medarbejdere og dermed give vores kunder den bedste service, slutter Lars Christensen. 

Dana Lim er grundlagt i 1929 og ejes af Kai Hansens Fond. Virksomheden har hovedsæde i Køge og datterselskaber i Norge, Sverige og Litauen.

Billede 1