<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A-mærket
dana lim

A-mærket

Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening af producenter, importører og forhandlere af hobbymaterialer i Danmark.

De har udarbejdet en række krav til produkterne, der rækker udover de lovmæssige krav. Formålet er at de produkter der sælges som hobbymaterialer, ikke unødigt skal påvirke børn og unges sundhed og trivsel samt miljøet generelt. Vurderingen af produkterne foretages af uvildige instanser.

Produkterne placeres i fire grupper: A, B, C eller D. I vurderingen indgår blandt andet:

  • Sikkerhedsdatablad på dansk
  • Den fuldstændige produktsammensætning
  • Klassificering og mærkning af produktet
  • Intet indhold af tungmetaller, opløsningsmidler, kræftfremkaldende stoffer, allergifremkaldende stoffer m.m.

Produkter mærket A kan benyttes af børn fra 3 år. A-mærket betyder at produktet overholder de strenge sikkerhedskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har stillet.

Du kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside www.fffh.dk