<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

Easy Foam 588

EASY FOAM 588 er en fugeskum baseret på ny teknologi, med et lavt indhold af isocyanatmonomerer.

 

Skummet har god isoleringsevne, er lyddæmpende og har god vedhæftning til de fleste materialer.

 

Anvendes til udfyldning omkring døre og vinduer, ved rørgennemføringer, tætning, isolering og udfyldning. 

 

Kan anvendes som håndskum ved at montere Easygun adapteren direkte på dåsens ventil. 

 

Ingen krav om epoxy kursus/udannelse jf. Kommissionens forordning (EU) 2020/1149.

 

DGNB indikator 38 - kvalitetstrin 3.

 

Produktet er deklareret i Nordisk Miljømærknings deklarationsportal for Svanemærkede bygninger generation 4.


 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk