<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dana lim

EU's taksonomi

EU-taksonomi er et klassifikationssystem, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter der kan betragtes som "bæredygtige" eller "miljømæssigt bæredygtige". Det er en del af EU's overordnede bæredygtighedsstrategi, der sigter mod at fremme investeringer i bæredygtige aktiviteter og styrke EU's mål om at opnå klimaneutralitet og beskytte miljøet.

Essensen af EU-taksonomien er at identificere og klassificere økonomiske aktiviteter, der bidrager væsentligt til seks overordnede miljømål:

 

  1. Forebyggelse af klimaforandringer
  2. Tilpasning til klimaforandringer
  3. Beskyttelse af vandressourcer
  4. Overgang til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet

 

For at blive klassificeret som bæredygtig skal en økonomisk aktivitet opfylde visse tekniske kriterier, der er fastlagt i EU-taksonomiens delegerede forordninger. Disse kriterier omfatter også Do No Significant Harm (DNSH) -princippet, der kræver, at aktiviteten ikke må forårsage væsentlig skade på miljøet ud over dens primære miljømæssige fordele.

EU-taksonomien er designet til at skabe klarhed og ensartethed i definitionen af ​​bæredygtige aktiviteter på tværs af EU-lande samt til at fremme investeringer i grønne og bæredygtige projekter ved at gøre det lettere for investorer at identificere og vurdere disse muligheder.

 

Krav til anvendte kemikalier i EU-taksonomien
Alle bygningskomponenter og -materialer anvendt i bæredygtige byggerier og renoveringsprojekter skal overholde (EU) 2020/852 EU-taksonomien og delegerede forordninger.
Den delegerede forordning (EU) 2021/2139 Tekniske screeningskriterier beskriver specifikt krav til anvendte kemiske produkter i DNSH-kriterierne under afsnit ”7.1 Opførelse af nye
bygninger” og afsnit ”7.2 Renovering af eksisterende bygninger”.

 

Nedenstående produkter efterlever dags dato EU taksonomiens DNSH-kriterier for forebyggelse og bekæmpelse af forurening, tillæg C.

EU's taksonomi

Tapetlim 209

Quattro Væglim 213

Vævlim Extra 214

Vådrumslim 216

Vævfylder Extra 227

Gulv- & Væglim Ekspres 245

Linoleumslim 256

MS Parketlim 268

Parketlim Hybrid 269

DanAtac Tæppefix 278

Cool Tack 286

Aqua Tack 290

Turbo Tack 291

Montage Ekstra 292

Gipspladeklæber 297

Trælim D3 Ude 430

Trælim D4 Ude 440

Trælim D2 Inde 490

Danaseal Acryl 504

Acryl Extra 505

Smalfuge 509

Vådrumssilicone 512

Danaseal Sanitary & Build Silicone 514

Danaseal Interior Hybrid 521

Sealflex Hybrid 522

Tagstensklæber 525

MS Fugelim 526

Clear Tack 542

Tagtæt 543

Fugemastic 544

Combi Tack 547

Concrete Fix 549

MS Contractor 550

Da Mastic 551

Danaseal Contractor PF 552

Gulvfuge 553

Industri Sealer VDI 555

Tagfugemasse 559

Fire Guard MS 567

Easy Foam 588

Primer 600

Byggeskum Extra 601

NBS Byggeskum Extra 602

Letspartel Fin 621

Letspartel Medium 622

Letspartel Medium Extra 623

Letspartel Grov 624

Mesterpartel Medium 625

Rullespartel 627

Letspartel LH Medium Pro 629

Fibergipsspartel 630

Let Grov Sprøjtespartel 634

Let Medium Sprøjtespartel 635

Rustik Letspartel 636

Medium Pro Plus 639

Sprøjtespartel RTP 641

Linoliekit 682

Window Putty 685

Rep-bånd 988

Bital-bånd 989

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk