<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ms contractor 550
dana lim
MS Contractor 550

MS Contractor 550

MS Contractor 550 er en MS-fugemasse, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %.

MS Contractor 550 er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

MS Contractor 550 anvendes til næsten alle former for byggeri. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed.

MS Contractor 550 lever op til kravene i ISO 11600 F25LM.

MS Contractor 550 er indeklimamærket iht. Emicode EC 1PLUS.

MS Contractor 550 er i overensstemmelse med reglerne EC No 1935/2004 vedr. produkter der kommer i indirekte kontakt med fødevare.

ANVENDELSESOMRÅDER

  • Facader
  • Ekspansionsfuger
  • Byggeri
  • Tætning

CERTIFICERINGER OG DATABASER

EMBALLAGESTØRRELSE

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk