<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1291220187887895&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> emicode_godkendte_produkter
dana lim

Emicode

EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

 

Man kan på basis af en emissionstestrapport udstedt af et akkrediteret laboratorie ansøge om licens til at bruge EMICODE mærket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

 

Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

Læs mere om Emicode her

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk