Vi arbejder for en grønnere fremtid

Hos Dana Lim arbejder vi løbende for at mindske vores miljømæssige aftryk. Vi føjer kontinuerligt nye grønne produkter til vores miljømærkede og phtalat- og tinfrie produktprogram. Vores enkle organisation gør desuden, at vi altid kan reagere hurtigt og tilpasse os nye miljøkrav og behov i markedet.


Som markedsledende producent i Danmark og førende i Skandinavien tror vi på, at vi har en forpligtelse til at gå forrest og vise vejen frem. Derfor søger vi generelt at hjælpe udviklingen i en bæredygtig retning via både produktudvikling og løbende dialog med markedet. Det gavner ikke kun miljøets langsigtede udvikling, men også slutbrugernes indeklima og de udførendes arbejdsmiljø nu og her.


Dana Lim tilbyder derfor bl.a. produkter, som er certificeret til Svanemærket byggeri.

 • A-mærket

  Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening af producenter, importører og forhandlere af hobbymaterialer i Danmark. De har udarbejdet en række krav til produkterne, der rækker udover de lovmæssige krav. Formålet er at de produkter der sælges som hobbymaterialer, ikke unødigt skal påvirke børn og unges sundhed og trivsel samt miljøet generelt.

   

  A-mærket betyder at produktet overholder de strenge sikkerhedskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har stillet.

   

  Læs mere om A-mærket her 

 • BREEAM

  BREEAM er en forkortelse af Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er oprindelig en britisk miljøcertificeringsmodel for byggeprojekter. Modellen anvendes i dag i mere en 70 lande. BREEAM er byggebranchens eget værktøj til at måle miljøpræstation.

   

  Formålet er at motivere til bæredygtigt design og byggeri gennem hele byggefasen - fra projektering til overlevering af byggeriet.

   

  For kemiske byggeprodukter som lim, spartel, fugemasse og skum stilles krav om at udvalgte, problematiske stoffer ikke må indgå og at der er foretaget en måling/analyse der dokumenterer at produktets emission til indeklimaet overholder fastsatte grænser.

  Læs mere om BREEAM her

   

  Nedenstående produkter kan indgå i BREEAM byggeri, produkterne i sig selv er ikke BREEAM godkendte.

 • Emicode

  EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

   

  Man kan på basis af en emissionstestrapport udstedt af et akkrediteret laboratorie ansøge om licens til at bruge EMICODE mærket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

   

  Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

  Læs mere om Emicode her

 • Fødevare

  Produkter der kan anvendes i fødevareindustrien.

   

  Regulative EC No. 1935/2004 er EU fællesregler for produkter, der kan anvendes i fødevareindustrien.


  FDA er den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed (Food and Drug Administration). Læs mere her.

 • M1
  M1 står for lave emissioner.
  Klassificeringen opdeler byggematerialer i tre kategorier, hvoraf M1 er den bedste. M1-etiketten fortæller, at produktet er blevet testet i et uafhængigt og upartisk laboratorium, og det har opfyldt de angivne kriterier i en alder af 4 uger.

  M1 er et finsk indeklimasystem, der håndteres af Building Information Foundation RTS sr. Der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri.

  Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor M1 er den bedste karakter ud af de tre.

   

  Du kan læse mere om M1 her.
 • Svanen - Ecolabel
  Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.
   
  Sammen med EU-Blomsten er Svanen Danmarks officielle miljømærker. De administreres af Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard. Reglerne vedtages af Miljømærkenævnet, hvor der sidder repræsentanter fra stat, forbruger- og miljøorganisationer samt handel og industri.
   
  Svanemærket er en frivillig ordning, hvor producenten betaler gebyr for retten til at bruge mærket.
   
  Miljømærkerne ser på helheden og forbrugets samlede miljøbelastning. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket og EU-Blomsten.
   
 • Svanemærket byggeri
  Produkter der er registreret i Ecolabels database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.
 

Har du spørgsmål?

Kontakt Teknisk service på tlf. 56 64 00 75 eller send os en e-mail: tekniskservice@danalim.dk